Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty pořádá symposium

Číslo v textech před rokem 1600

26.-27. dubna 2002 v Praze ve Vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6)

Tématem symposia bude číslo v textech do roku 1600 - pojímáno ve velmi širokém smyslu. Příspěvky se budou týkat číselných vlastností, počtu, velikosti či matematizovatelného tvaru, symboliky čísel, čísla v rámci rétoriky, logiky nebo hudby, použití matematických postupů či úvah atd.

Symposium bude zahájeno v pátek 26. dubna ve 14.00 a předpokládaný závěr bude v sobotu v 17.00.

Program symposia:

Pátek 26.4.2002
14,00 - 14,20
Filip Karfík, PhD.
Ideje a čísla v Akademii
14,25 - 14,45
Mgr. Zbyněk Šír
Řecká teorie zápalných zrcadel
14,50 - 15,10
Mgr. Matyáš Havrda, PhD.
Aritmetické spekulace valentinovce Marka
15,15 - 15,35
Ladislav Chvátal
Číslo osm v pojetí Řehoře z Nyssy
------------------- Přestávka -------------------
16,00 - 16,20
PhDr. Jiří Šubrt
Číselná mystika v Prudentiově skladbě Psychomachia
16,25 - 16,45
Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Astrologické výpočty u Aurelia Augustina
16,50 - 17,10
Doc. Karel Mačák
Matematické obrázky v Etymologiích III Isidora ze Sevilly
Recepce ve vile Lanna
Sobota 27.4.2002
9,00 - 9,20
PhDr. Irena Zachová
Boethiovo De institutione arithmetica v Hrotsvitině Sapientii
9,25 - 9,45
Doc. Lenka Karfíková, Dr.theol
Filius tetragonus primus - Trojiční nauka v chartreském komentáři Librum hunc
9,50 - 10,10
PhDr. Josef Matula, PhD.
Tomáš Akvinský a species mathematica
------------------- Přestávka -------------------
10,35 - 10,55
Mgr. Iva Adamková
Číselná symbolika ve středověké architektuře
11,00 - 11,20
RNDr. Martina Bečvářová, PhD.
Zápis čísel v Evropě v letech 600-1500
11,25 - 11,45
PhDr. Zuzana Silagiová
Slovo a číslo (Mnemotechnika ve středověkých komputech)
------------------- Polední přestávka -------------------
14,00 - 14,20
Prof. Jan Sokol, PhD.
Mikuláš Kusánský a objev měření
14,25 - 14,45
Prof. PhDr. Pavel Floss
Některé aspekty koncepce matematiky u Mikuláše Kusánskeho
14,50 - 15,10
Mgr. Tomáš Nejeschleba
Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm
------------------- Přestávka -------------------
15,35 - 15,55
Mgr. Petr Dvořák
Číslo ve druhé scholastice