Zveme Vás na výběrový seminář

 
Řecké matematické texty
Filip Karfík, PhD. - Mgr. Zbyněk Šír
  

konaný v budově FF UK v Celetné 20,  1. patro, místnost č.147
čtvrtek 15:50 - 17:20, začátek 11. října 2001

Jedná se o dvousemestrální výběrový seminář konaný ve spolupráci FF UK, MFF UK a Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. První semestr bude věnován četbě a interpretaci vybraných úryvků k dějinám řecké aritmetiky (Nikomachos z Gerasy, Introductio arithmetica; Eukleidés, Elementa VII-IX), druhý semestr k dějinám řecké geometrie (předeukleidovské zlomky, Eukleidés, Elementa, I-VI, X-XIII,  Archimédés, Dimensio circuli). Tématem semináře budou mj. otázky českého překladu. Seminář je součástí projektu Čítanky z historie matematiky a je otevřen posluchačům filosofické i matematicko-fyzikální fakulty. Kromě originálních textů bude k dispozici i první verze českých překladů.Texty a komentáře:

Euclidis Opera omnia, ed. I.L.Heiberg - H.Menge, Leipzig 1883-1916
Euclid, The Thirteen Books of the Elements. Transl. with introd. and comment. T.L.Heath, Cambridge 1925
Euclide d'Alexandrie, Les Eléments. Trad. franç. et comm. par Bernard Vitrac. Paris 1990

Nicomachi Geraseni Pythagorei introductionis arithmeticae libri II, ed. R.Hoche, 1866
Nicomachus of Gerasa,  Introduction to Arithmetic, engl. transl. and comment. D'Ooge - Robbins - Karpinski, New York - Mac Millan 1926
Nicomaque de Gérase, Introduction arithmétique, trad. et comm. J. Bertier, Paris 1978

Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii, ed. I.L.Heiberg, Lipsiae ed. Teubner, 1910-1915
Archimede, Oeuvres, ed. et trad. fr. Ch. Mugler, Paris, Belles-Lettres, 1970-74
 

Základní literatura k dějinám řecké matematiky:
T.L.Heath, A history of Greek mathematics, Oxford 1921
J. Klein, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra
P.-H. Michel, De Pythagore a Euclide, Paris 1950; 
O. Becker, Das mathematische Denken der Antike, Göttingen 1957
Ch. Mugler, Dictionnaire historique de la terminologie geométrique des Grecs, Paris 1958
A. Szabo, Anfänge der griechischen Mathematik, München - Wien 1969
A. Szabo, Die Entfaltung der griechischen Mathematik, Mannheim etc. 1994
B.L. van der Waerden, Erwachende Wissenschaft, Bd. I: Ägyptische, babylonische und griechische Matehematik, 1966
B.L. van der Waerden, Geometry and Algebra in Ancient Civilizations, Berlin etc. 1983
W.R. Knorr, The Evolution of the Euclidean Elements, Dortrecht - Boston 1975
W.R. Knorr, The Ancient Tradition of Geometric Problems, Basel etc. 1986
W.R. Knorr, Textual Studies in Ancient and Medieval Geometry, Boston - Basel etc., 1989
Dijksterhuis E.J., Archimedes, Amsterdam 1938