Překladatelský seminář 2001/02

Řehoř z Nyssy, Proti Eunomiovi II, texty k teorii řeči

doc. Lenka Karfíková, Dr. theol.


Cílem semináře je překlad a interpretace pasáží týkajících se teorie řeči v Řehořově polemice proti novoariánu Eunomiovi.

Edice spisu: Contra Eunomium II, ed. W. Jaeger, Gregorii Nysseni Opera I, Leiden 1960.
Úvodní četba: L. Karfíková, Řehoř z Nyssy, Oikúmené 1999 (kap. Polemika proti Eunomiovi).

Seminář se koná čtrnáctidenně, nejbližší termín je 25.10. od 17:20 do 18:55 hod. v budově CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc, 3. patro, místnost 9/3.

Pasáže k překladu:

1. Epinoia podle Eunomia
C. Eun. II, 44-49 (GNO I, 238,26 - 240,10)

2. Výpovědi o Bohu
C. Eun. II, 142-147 (GNO I, 266,27 - 268,17)

3. Výpovědi nevyjadřují přirozenost, ale působení
C. Eun. II, 148-152 (GNO I, 268,18 - 269,27)

4. Mohou lidské výpovědi oslavovat Boha?
C. Eun. II, 153-158 (GNO I, 269,27 - 271,10)

5. Věci předcházejí slovům
C. Eun. II, 159-165 (GNO I, 271,11 - 273,9)

6. Řeč slouží člověku, nikoli Bohu
C. Eun. II, 166-170 (GNO I, 273,9 - 274,22)

7. "Nezrozenost" není výpovědí o Boží přirozenosti
C. Eun. II, 171-176 (GNO I, 274,22 - 276,6)

8. Epinoia podle Eunomia a Řehoře
C. Eun. II, 177-182 (GNO I, 276,7 - 277,26)

9. Epinoia pochází od Boha, užívá jí však člověk
C. Eun. II, 183-186 (GNO I, 277,27 - 278,26)

10. Všechny božské dary lze užít k dobrému i ke zlému
C. Eun. II, 187-191 (GNO I, 278,26 - 280,21)

11. Epinoia nepostihuje podstatu věci. Eunomiova polemika s Basilem
C. Eun. II, 192-196 (GNO I, 280,22 - 282,14)

12. Dává Bůh věcem jména?
C. Eun. II, 197-204 (GNO I, 282,15 - 284,27)