Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty pořádá symposium

Druhý život antického mýtu

27. - 28. března 2003, Komenského náměstí 2, Brno

 

Program symposia:

čtvrtek 27. 3. 2003

10,00 zahájení symposia
10,15 - 11,15 Prof. Dr. Kurt Smolak Götterkämpfe in der mittellateinischen Liebeslyrik (mit Lichtbildern)
11,30 - 11,50 Doc. Lenka Karfíková, Dr.theol. Kosmografie Bernarda Silvestris: Mýtizace antického mýtu ve 12. století
11,55 - 12,15 PhDr. Jiří Šubrt Mythologické bytosti v Jeronýmových legendách
12,20 - 12,40 Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Hádés a Chárón v křesťanských řeckých textech /apokryfy a národní písně/

------------------- Přestávka -------------------

14,00 - 14,20 Mgr. Jana Plátová Mýtus o Odysseovi, Kirké a Hermovi v pojetí Klémenta z Alexandrie
14,25 - 14,45 Mgr. Gabriel Chvátal Mýthos o Prométheovi a Epimétheovi a Řehoř z Nyssy
14,50 - 15,10 Mgr. Václav Němec Filosofická theogonie v novoplatonismu
15,15 - 15,35 Miroslav Šedina "Hlas Sirén“. Alegorický obraz řecké rétoriky v díle Klementa Alexandrijského
15,40 - 16,00 Matyáš Havrda PhD. Náboženský universalismus v Naassénském traktátu

------------------- Přestávka -------------------

16,20 - 16,40 Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Legenda o vzniku Olomouce
16,45 - 17,05 PhDr. Marie Pardyová, CSc. Antické mýty ukryté v raněkřesťanském umění
17,10 - 17,30 Doc. PhDr. Jan Bažant, CSc. "Gigantomachie /Praha, Hrad 9.11.1558/"
17,35 - 17,55 Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. Amor, Merkur a další mýtické postavy v operním libretu Phasma Dionysiacum /Praha, Hrad 5.2.1617/


pátek 28. 3. 2003

8,30 - 8,50 Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. Gogolovi Starosvětští statkáři, mýtus o Filemonovi a Baukidě a problém ruského středověku a novověku
8,55 - 9,15 PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Apotropaická funkce antického mýtického hrdiny a křesťanského světce
9,20 - 9,40 Drs. Wilken Engelbrecht "Iásón a jeho ženy", podání ovidiovského mýtu v Aetas Ovidiana
9,45 - 10,05 PhDr. Anežka Vidmanová, CSc. Antika ve sborníku Summa recreatorum

------------------- Přestávka -------------------

10,25 - 10,45 Doc. PhDr. Václav Marek, CSc. Podoba mýtu v Etymologiích Isidora ze Sevilly.
10,50 - 11,10 Filip Karfík, PhD. "Duplex Venus", Marsilio Ficino a druhý život jednoho filosofického mýtu.
11,15 - 11,35 PhDr. Tomáš Nejeschleba, PhD. Mýtus mága Zoroastra v renesanci
11,40 - 12,00 Doc. Mgr. Milada Franková, CSc. Nesnadné soužití antického mýtu s biblickým příběhem Miltonova Ztraceného ráje

------------------- Přestávka -------------------

14,00 - 14,20 Mgr. Jana Engelbrechtová "Hugo Grotius a pohanské mýty", pohled humanistického básníka a humanistického teologa
14,25 - 14,45 Prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. Mýty ve středověkých cestopisech
14,50 - 15,10 Doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. Antický mýtus v podání Jiřího Karáska ze Lvovic