> aktuality  
   
Patristická společnost
Patristická společnost České republiky je spolkem, jehož cílem je podpora patristického bádání v České republice. Společnost byla registrována ministerstvem vnitra dne 22. září 2008 (IČO 22723129, nové stanovy sdružení přijaté valnou hromadou 24. 9. 2015).

Korespondenční adresa:
Patristická společnost ČR, CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
Email: patristickaspolecnost [zavináč] gmail.com

Vedení společnosti zvolené na období 2020-2024:

Předsedkyně: Lenka Karfíková
Tajemník: Vít Hušek
Jednatelé: Matyáš Havrda, Jana Plátová, Pavel Dudzik
Revizní komise: Jan Amos Dus, David Vopřada, Iva Adámková

V současné době má společnost 72 členů, jejich aktuální seznam najdete zde.
Zájemci o členství jsou vítáni, společnost je otevřena nejen akademickým pracovníkům, ale i studentům. Přihláška do společnosti je ke stažení zde (.doc, .pdf), vyplněnou přihlášku zašlete na adresu, která je uvedena v jejím zápatí. Stanovy společnosti jsou zde.
Konference

Jedním z hlavních cílů činnosti společnosti je pořádání konferencí, kolokvií, seminářů a jiných setkání zájemců o patristické bádání.

2022: Internetový patristický seminář

V roce 2022 pokračuje patristický seminář, pořádaný Patristickou společností ČR a Slovenskou patristickou společností. Setkání se konají zpravidla jednou měsíčně, v pondělí od 18 hodin, formou videokonferencí.
Témata setkání:

24.1. Filip Outrata, Julián z Aeclana

14.2. Markéta Dudziková, Kniha Kazatel podle Řehoře z Nyssy aneb Šalomounova filosofie přírody

21.3. Ladislava Říhová, Poslední soud bez Krista? K významu eschatologie u Minucia Felixe

25.4. Filip Karfík, Evagrios Pontský: Jak se rodí myšlenky

30.5. Jiří Pavlík, Reflexe problému křesťanské identity ve 2. století

20.6. Zuzana Vítková, Bible a koptská magie

19.9. (výjimečně 19,30-21,00) David Vopřada, Ambrožův Hexameron: otázky a výzvy

24.10. Patricia Ciner (San Juan, Argentina), The Doctrine of Contemplation in Origen: Anthropological and Eschatological Implications

28.11. Klára Petříková, Juliána z Norwiche a její Vidění

12.12. Miloš Lichner, Kristológia Leva Veľkého

 → Program a odkaz pro připojení (pdf)

 

2021: Internetový patristický seminář

Patristická společnost ČR a Slovenská patristická společnost uspořádaly patristický seminář, který probíhal formou videokonferencí.
Témata setkání:

25.1. Lenka Karfíková, Diova božská hra: Čas ve Vychovateli Klementa Alexandrijského

22.2. Róbert Horka, Lze vidět netělesného Boha tělesným zrakem? (Augustin, Sermo 277)

22.3. Matyáš Havrda, V jakém smyslu je křesťanská filosofie filosofií a v jakém smyslu jí není?

26.4. Veronika Černušková, Soteriologie Klementa Alexandrijského podle Excerpt 27

24.5. Marcela Andoková, Proč se Tyconius nestal katolíkem? Vliv spisu Liber regularum na Augustinovu koncepci Božího milosrdenství v homiliích na 1. Janův list

21.6. Jana Plátová, Amnésikakía u Klementa Alexandrijského

20.9. Pavel Dudzik, Př 8,22-25 ve sporu Markella z Ankýry s Eusebiem z Kaisareie

18.10. Erika Brodňanská, Exegeze Řehoře z Nazianzu

22.11. Jiří Šubrt, Konfesionální diskurs v Augustinových Confessiones

13.12. Václav Němec, Boëthiova Filosofie utěšitelka

Po semináři dne 22. 11. 2021 se konala výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo přijato pět nových členů.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2020: Eterniny, Time and History in Patristic Thought
Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení

Ve dnech 17.-18. září 2020 proběhla v Praze výroční patristická konference, kterou uspořádala Evangelická teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR.
    Anotace: Křesťanský postoj k času a dějinám je ambivalentní: Bůh zůstává mimo veškeré plynutí času, a přesto se právě v něm zjevuje. Člověk jako stvořená bytost se vztahuje k tomu, co ve všech ohledech přesahuje jeho vlastní danosti (existenci v čase a mnohosti, proměnlivost, pomíjivost, smyslovost), ale nemůže se k tomu vztahovat jinak než prostřednictvím těchto svých daností. V rámci konference si chceme položit otázku po vztahu těchto dvou způsobů bytí. Vzdalují člověka podmínky jeho existence od Boha, nebo jsou cestou k němu? Program konference (pdf), anotace příspěvků (pdf).
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo zvoleno vedení společnosti na roky 2020-24 a přijati dva noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2019: XVIIIth International Conference on Patristic Studies

Ve dnech 19.-23. srpna 2019 proběhla v Oxfordu pravidelná mezinárodní patristická konference.
    V průběhu konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijati dva noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2018: Priatelia a oponenti – Friends and opponents: How did Church Fathers write about their friends and opponents

Ve dnech 20.-21. září 2018 proběhla v Bratislavě mezinárodní konference s tématem "Priatelia a oponenti", pořadatelem byla Slovenská patristická společnost, Teologická fakulta Trnavské univerzity a Patristická společnost ČR.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijati dva noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2017: The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms

Ve dnech 15.-16. června 2017 proběhla v Olomouci mezinárodní konference s názvem »The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and their reception in the early Christian tradition«.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byl přijat jeden nový člen.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2016: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna - Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní

Ve dnech 22.-23. září 2016 proběhla v Bratislavě mezinárodní konference o recepci "šalamounových knih", pořadatelem byla Slovenská patristická společnost, Teologická fakulta Trnavské univerzity a Patristická společnost ČR.
    V druhý den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo zvoleno vedení společnosti (na období 2016-2020) a přijat jeden nový člen.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Patristická konference 2015

Ve dnech 24.-25. září 2015 proběhla v Olomouci výroční patristická konference, pořadatelem byla Patristická společnost ČR a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Na konferenci zaznělo 21 referátů, v nichž účastníci představili oblast svého zájmu. Další informace a program najdete na stránce konference.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byly přijaty nové stanovy společnosti, Iva Adámková byla zvolena dalším členem revizní komise a bylo přijato šest nových členů společnosti.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Colloquium Clementinum 2014: Clement's Biblical Exegesis

Ve dnech 29.-31.května 2014 proběhla v Olomouci mezinárodní konference o Klementovi z Alexandrie a jeho biblické exegezi (Colloquium Clementinum II), pořadatelem byla Patristická společnost a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty za podpory Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Více informací na stránce konference.
    V druhý den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijaty dvě nové členky.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Patristická konference 2013

Ve dnech 19.-20. září 2013 proběhla v Praze výroční patristická konference, pořadatel byla Katolická teologická fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR. Tématem byla „Patristická exegeze Písma“. Na konferenci zaznělo 23 referátů. Další informace a program najdete na stránce konference.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijati čtyři noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Patristická konference 2012

Ve dnech 20.-21. září 2012 proběhla v Olomouci výroční patristická konference, pořadatelem byla Patristická společnost ČR a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Na konferenci zaznělo 30 referátů, v nichž (podobně jako v roce 2008) účastníci představili oblast svého zájmu. Další informace a program najdete na stránce konference.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo zvoleno vedení společnosti (na období 2012-2016) a přijato šest nových členů.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Konference 2011: Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie

Ve dnech 5.-7. října 2011 uspořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Katedra filosofie FF UP konferenci Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie. Součástí konference bylo i několik příspěvků z oblasti patristiky, a to v první den jejího konání (referáty o Irenejovi, Augustinovi, Juliánovi z Aeclana, Řehořovi z Nyssy, Jeronýmovi a Maximu Vyznavačovi). Další informace a program najdete na stránce konference.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijati čtyři noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Colloquium Clementinum 2010

Ve dnech 21.-23. října 2010 proběhlo v Olomouci mezinárodní kolokvium o Klementovi z Alexandrie a sedmé knize jeho Stromat, pořadatelem byla Patristická společnost ČR ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Program konference zahrnoval 16 příspěvků, které pokrývaly hlavní témata sedmé knihy Klementových Stromat. Hlavní přednášky přednesli prof. Annewies van den Hoek a prof. Alain Le Boulluec.
    V závěru konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byl přijat jeden nový člen.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Colloquium Dionysiacum 2009

Ve dnech 30.-31. října 2009 proběha v Praze konference o díle a odkazu Dionysia Areopagity, pořadatelem byla Evangelická teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR. Podrobnější informace najdete na stránce konference.
    V závěru konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo přijato šest nových členů.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Patristická konference 2008

Ve dnech 7.-8. listopadu 2008 proběhla v Olomouci patristická konference, jejímž cílem bylo sezvat pokud možno všechny domácí zájemce z řad akademických pracovníků, doktorandů i studentů a vytvořit platformu setkávání a výměny informací o patristice. Program konference zahrnoval 28 přednášek rozdělených do osmi sekcí, plenární přednášky pronesli doc. Václav Ventura, prof. Lenka Karfíková a prof. František Kunetka.
    V průběhu konference se konala zakládající schůze společnosti, při které bylo zvoleno vedení společnosti na období 2008-2012 v tomto složení - předsedkyně: Lenka Karfíková, tajemník: Matyáš Havrda, jednatelé: Iva Adámková, Vít Hušek a Jana Plátová, revizní komise: Pavel Dudzik a Jan Amos Dus.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Mezinárodní patristická asociace
Informace pro zájemce o členství v mezinárodní patristické asociaci (AIEP/IAPS, stránky jsou na adrese www.aiep-iaps.org) je k dispozici v přiloženém dopise prof. L. Karfíkové, národní korespondentky ČR (.doc, .pdf).
Rozesílání informací (elektronická konference)
Pro operativní zasílání aktuálních informací z patristiky (pozvánky na konference, zajímavé publikace, volná místa apod.) jsme vytvořili virtuální skupinu patristickaspolecnost v rámci služby GoogleGroups. Pokud máte o takové informace zájem, zde se můžete přihlásit.

Účast na této službě není vázaná na členství v patristické společnosti, zasílání informací lze kdykoli odhlásit.

Registrovaní členové GoogleGroups mají navíc přístup do archivu starších zpráv. Zprávy přicházejí z adresy patristickaspolecnost [zavináč] googlegroups.com - pozor na záměnu s oficiální adresou patristické společnosti.

Přihlásit se k zasílání informací
E-mail:

Aktuality
Na stránkách patristické společnosti dále nabízíme informace o plánovaných konferencích, několik bibliografických seznamů (odkazy na plné texty, recenze a anotace primární i sekundární literatury) a užitečné odkazy (registry a archivy časopisů, ediční projekty, full-textové archivy apod.). Snadnější orientaci na těchto stránkách může napomoci přehled posledních změn v sekci Aktuality. Vaše příspěvky k zvelebení stránek společnosti jsou vítány.
  > aktuality  

Poslední změna: 20. 4. 2021
Připomínky k této stránce pište na tento e-mail.