Právě vyšlo:

Isidor ze Sevilly, Etymologie XVII, překlad, úvod a poznámky Barbora Kocánová a Zuzana Silagiová, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-235-6.Centrum shromažďuje a koordinuje dílčí projekty jednotlivých badatelů a badatelských týmů a připravuje jejich publikaci. Jedná se o edice, komentované překlady a odborné monografie.

Ediční řada Fontes Latini Bohemorum
Ediční řada Knihovna antické tradice
Ediční řada Knihovna raně křesťanské tradice
Ediční řada Knihovna středověké tradice
Ediční řada Knihovna renesančního myšlení
Ostatní publikace
Sborníky
Články a příspěvky do sborníků

 

Fontes Latini Bohemorum (nakladatelství Oikúmené, Praha)

Edice latinských bohemikálních textů: dvojjazyčná vydání nevydaných latinských rukopisů spjatých s českými zeměmi, doprovázené českou a cizojazyčnou úvodní studií, českým překladem a výkladovými poznámkami. Řada navazuje na granty GAČR "Texty k dějinám středověkého myšlení 1-2" (1997-2002).

Publikované tituly

sv. I. Stanislav ze Znojma, De gracia et peccato, edice a úvod Zuzana Silagiová, Oikúmené, Praha 1997, str. 192, ISBN 80-86005-57-7.

sv. II. Frater Colda, Ordinis Praedicatorum, Tractatus mystici (Mystické traktáty), edice a překlad Dana Martínková, úvod Pavel Spunar, Oikúmené, Praha 1997, str. 92, ISBN 80-86005-55-0.

sv. III. Cristannus de Prachaticz, Algorismus prosaycus (Základy aritmetiky), edice, překlad, úvod a poznámky Zuzana Silagiová, Oikúmené, Praha 1999, str. 188, ISBN 80-86005-67-4.

sv. IV. Cristannus de Prachaticz, De saguinis minucione (O pouštění krve), edice, překlad, úvod a poznámky Hana Florianová-Miškovská, Oikúmené, Praha 1999, str. 116, ISBN 80-86005-68-2.

sv. V. Adam Rosacius, Oratio panegyrica de Boemiae reviviscentia (Řeč o ožití Čech), edice, překlad a úvod Dana Martínková, Oikúmené, Praha 2000, str. 256, ISBN 80-7298-002-5.

sv. VI. Quadragesimale admontské - Quadragesimale admontense, edice, překlad, úvodní studie a poznámky Hana Florianová, Dana Martínková, Zuzana Silagiová a Hana Šedinová, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-152-8.

sv. VII. Matthaeus de Cracovia, Tractatus Birgittini. Brigitské traktáty, edice a překlad Drahomíra Breedveld-Baránková, Oikúmené, Praha 2008, ISBN 978-80-7298-310-0.

sv. VIII. Jan Vodňanský - Iohannes Aquensis, De monstruosis hominibus - Lidská monstra (Vocabularius dictus Lactifer IV), edice, překlad, komentář, úvodní studie Hana Šedinová, Oikúmené, Praha 2013. ISBN 978-80-7298-459-6.

Knihovna antické tradice (nakladatelství Oikúmené, Praha)

V této řadě vycházejí základní spisy význačných myslitelů klasického období.

Publikované tituly

sv. 8. Řecké matematické texty. Antologii uspořádal, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Z. Šír, přeložili R. Mašek a A. Šmíd, Oikúmené, Praha 2011. ISBN 978-80-7298-308-7.

sv. 10. Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi, přeložili F. Karfík a V. Němec, úvodní studii a komentář pořídil V. Němec, Oikúmené, Praha 2009. ISBN 978-80-7298-407-7.

sv. 11. Plútarchos, O strachu z bohů, přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil M. Šedina, Oikúmené, Praha 2013. ISBN 978-80-7298-503-6.

Knihovna raně křesťanské tradice (nakladatelství Oikúmené, Praha)

Dvojjazyčná vydání patristických textů, doprovázená úvodní studií a výkladovými poznámkami.

Publikované tituly

sv. I. Jeroným, Legendy o poustevnících (Vitae eremitarum), překlad, úvod a poznámky Jiří Šubrt, Oikúmené, Praha 2002, ISBN 80-7298-050-5.

sv. II. Tertullianus, O hrách (De spectaculis), překlad a úvodní studie Petr Kitzler, Oikúmené, Praha 2004, ISBN 80-7298-100-5.

sv. III. Klement Alexandrijský, Stromata I, překlad Jana Plátová, úvod a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2004, ISBN 80-7298-103-X.

sv. IV. Basil z Caesareje, Devět kázání o stvoření světa, překlad a poznámky Karla Korteová, úvod Růžena Dostálová, Oikúmené, Praha 2004, ISBN 80-7298-102-1.

sv. V. Dionysios Areopagita, Listy. O mystické theologii, překlad a poznámky Martin Koudelka a Vojtěch Hladký, úvodní studie Martin Koudelka, Oikúmené, Praha 2005, ISBN 80-7298-157-9.

sv. VI. Jeroným, Výbor z dopisů, úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-156-0.

sv. VII. Klement Alexandrijský, Stromata II-III, překlad Veronika Černušková a Jana Plátová, úvod a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-149-8.

sv. VIII. Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice (Proti Ariovi IB), úvod, překlad a komentář Václav Němec, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-154-4.

sv. IX. Klement Alexandrijský, Stromata IV, překlad Veronika Černušková, úvod a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2008. ISBN 978-80-7298-309-4.

sv. X. Řehoř z Nyssy, Proč neříkáme, že jsou tři bohové (Pro Ablabia), překlad, úvodní studie a poznámky Lenka Karfíková, Oikúmené, Praha 2009. ISBN: 978-80-7298-400-8.

sv. XI. Klement Alexandrijský, Stromata V, překlad, úvod a poznámky Matyáš Havrda, Oikúmené, Praha 2009. ISBN: 978-80-7298-318-6

sv. XII. Klement Alexandrijský, Stromata VI, překlad, úvod a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2011. ISBN: 978-80-7298-447-3.

sv. XIII. Klement Alexandrijský, Stromata VII, překlad a úvod Veronika Černušková, poznámky k textu Jana Plátová, Oikúmené, Praha 2011. ISBN 978-80-7298-471-8.

sv. XIV. Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka, úvodní studie, překlad a poznámky Magdalena Bláhová, Oikúmené, Praha 2013. ISBN 978-80-7298-484-8.

sv. XV. Augustin, O nesmrtelnosti duše, úvodní studie, překlad a poznámky Lenka Karfíková, Oikúmené, Praha 2013. ISBN 978-80-7298-493-0.

sv. XVI. Klement z Alexandrie, Exegetické zlomky (Eclogae propheticae. Hypotyposes), překlad, úvod a poznámky Jana Plátová, Oikúmené, Praha, 2014. ISBN 978-80-7298-387-2.

sv. XVII. Tertullian, O Kristově těle, překlad, úvodní studie a poznámky Petr Kitzler, Oikúmené, Praha 2015. ISBN 978-80-7298-205-9.

sv. XVIII. Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč, úvodní studie Markéta Bendová, překlad a poznámky Magdalena Bláhová, Oikúmené, Praha 2015, ISBN 978-80-7298-513-5.

sv. XIX. Órigenés, Proti Kelsovi I-II, úvodní studie, překlad a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-219-6.

sv. XX. Tatian Syrský, Promluva k Řekům - Oratio ad Graecos, český překlad, úvod a poznámky P. Dudzik, Oikúmené, Praha 2016. ISBN 978-80-7298-210-3.

sv. XXI. Klement Alexandrijský, Stromata VIII, překlad, úvod a poznámky Matyáš Havrda; rejstříky ke Stromatům I-VII. sestavili V. Černušková, J. Plátová a M. Šedina (ve spolupráci s R. Bužkem). Oikúmené, Praha 2017. ISBN 978-80-7298-472-5.

sv. XXII. Órigenés, Proti Kelsovi III-IV, úvodní studie, překlad a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2018. ISBN 978-80-7298-132-8.

sv. XXIII. Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, úvodní studie, překlad a poznámky Markéta Bendová, Oikúmené, Praha 2018, ISBN 978-80-7298-349-0.

sv. XXIV. Aurelius Augustinus, Vyznání I-IX, úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-354-4.

sv. XXV. Řehoř z Nyssy, Otče náš, překlad, úvod a poznámky Magdalena Marunová, Oikúmené, Praha 2018, ISBN 978-80-7298-355-1.

sv. XXVI. Počátky ariánského sporu. Řecké teologické prameny k ariánské kontroverzi před koncilem v Nikaii (325), úvodní studie, překlad a komentář Pavel Dudzik, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-370-4.

sv. XXVII. Klement Alexandrijský, Vychovatel, úvodní studie, překlad a poznámky Veronika Černušková, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-530-2.

sv. XXX. Klement Alexandrijský, Výpisky z Theodota, úvod s komentářem a překlad Veronika Černušková, Oikúmené, Praha 2021, ISBN 978-80-7298-590-6.

Knihovna středověké tradice (nakladatelství Oikúmené, Praha)

Dvojjazyčná vydání středověkých textů, doprovázená úvodní studií a výkladovými poznámkami. Řada navazuje na granty GAČR "Texty k dějinám středověkého myšlení 1-2" (1997-2002).

Publikované tituly

sv. I. Hugo ze Svatého Viktora, De tribus diebus (O třech dnech), překlad, úvod a poznámky Lenka Karfíková, Oikúmené, Praha 1997, str. 192, ISBN 80-86005-61-5.

sv. II. Isidor ze Sevilly, Etymologiae IX (jazyk), překlad a úvod Irena Zachová, poznámky Irena Zachová a Hana Šedinová, Oikúmené, Praha 1998, str. 104, ISBN 80-86005-02-7.

sv. III. Isidor ze Sevilly, Etymologiae I-III (svobodná umění), překlad a poznámky Daniel Korte, úvod Jan Kalivoda, Oikúmené, Praha 2000, str. 384, ISBN 80-86005-97-6.

sv. IV. Thierry ze Chartres, Tractatus de sex dierum operibus (O stvoření světa), překlad, úvod a poznámky Lenka Karfíková, Oikúmené, Praha 2000, str. 136, ISBN 80-86005-94-1.

sv. V. Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVI (drahé kameny, kovy a horniny), překlad, úvod a poznámky Hana Šedinová, Oikúmené, Praha 2000, str. 312, SBN 80-7298-001-7.

sv. VI. Richard ze Svatého Viktora, Liber de Verbo incarnato (Kniha o vtěleném slově), přeložila Lenka Jiroušková, úvod Lenka Karfíková, poznámky Lenka Jiroušková a Lenka Karfíková, Oikúmené, Praha 2000, str. 118, ISBN 80-7298-012-2.

sv. VII. Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIII-XV (meteorologie a geografie, architektura a geodézie), překlad a poznámky Daniel Korte, úvod Jan Kalivoda a Jan Souček, Oikúmené, Praha 2001, str. 348, ISBN 80-7298-032-7.

sv. VIII. Isidor ze Sevilly, Etymologiae XVIII (vojenství a hry), překlad a poznámky Daniel Korte, úvod Eva Stehlíková a Jan Souček, Oikúmené, Praha 2002, str. 144, ISBN 80-7298-046-7.

sv. IX. Isidor ze Sevilly, Etymologiae V (právo a chronologie), překlad, úvod a poznámky Lenka Blechová-Čelebić, Oikúmené, Praha 2003, str. 184, ISBN 80-7298-060-2.

sv. X. Bonaventura, De reductione artium ad theologiam, Unus est magister vester, Christus (Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus), překlad, úvod a poznámky Tomáš Nejeschleba, Oikúmené, Praha 2003, ISBN 80-7298-078-5.

sv. XI. Isidor ze Sevilly, Etymologiae IV (medicína), překlad a poznámky Klára Hušková a Hana Florianová, úvodní studie František Šimon, Oikúmené, Praha 2003, ISBN 80-7298-090-4.

sv. XII. Isidor ze Sevilly, Etymologiae XII (fauna), překlad a poznámky Jana Fuksová, úvod Jana Nechutová, Oikúmené, Praha 2004, ISBN 80-7298-099-8.

sv. XIII. Isidor ze Sevilly, Etymologiae VI-VII (křesťanství, církevní dějiny), překlad a poznámky Daniel Korte, úvod Jan Kalivoda, Oikúmené, Praha 2004, ISBN 80-7298-101-3.

sv. XIV. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia (O rodném jazyce), překlad, úvodní studie a poznámky Richard Psík, Oikúmené, Praha 2004, ISBN 80-7298-118-8.

sv. XV. Suger, Spisy o Saint-Denis, překlad, poznámky a úvodní studie Iva Adámková, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-155-2.

sv. XVI. Tomáš z Cantimpré, Mořská monstra, latinskou edici, překlad, úvodní studii a komentář připravila Hana Šedinová, Oikúmené, Praha 2008. ISBN 978-80-7298-311-7.

sv. XVII. Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI (antropologie), překlad a poznámky Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Čelebić, úvodní studie František Šimon, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Čelebić, Oikúmené, Praha 2009, ISBN 978-80-7298-409-1.

sv. XIX. Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX (lodě, stavby a oděvy; názvy pokrmů a nápojů, domácího zařízení a hospodářských nástrojů), překlad a poznámky Iva Adámková, Kateřina Vršecká, Barbora Kocánová a Hana Florianová, úvodní studie Jan Souček, Oikúmené, Praha 2009, ISBN 978-80-7298-408-4.

sv. XX. Isidor ze Sevilly, Etymologiae X (slova), překlad a poznámky Lucie Pultrová, úvodní studie Hana Šedinová, Oikúmené, Praha 2010, ISBN 978-80-7298-410-7.

sv. XXI. Bernard z Clairvaux, Apologie pro opata Viléma, úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková, Oikúmné, Praha 2018. ISBN 978–80–7298–246–2.

sv. XXII. Isidor ze Sevilly, Etymologie XVII, překlad, úvod a poznámky Barbora Kocánová a Zuzana Silagiová, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-235-6.

Knihovna renesančního myšlení (nakladatelství Oikúmené, Praha)

Dvojjazyčná vydání renesančních textů, doprovázená úvodní studií a výkladovými poznámkami.

Publikované tituly

sv. I. Francesco Petrarca, Mé tajemství. O tajném střetu mých myšlenek (Secretum meum. De secreto conflictu curarum mearum), překlad a poznámky Richard Psík, úvod Jiří Špička, Oikúmené, Praha 2004, ISBN 80-7298-115-3.

sv. II. Pico della Mirandola, O důstojnosti člověka (De dignitate hominis), překlad a poznámky David Sanetrník, úvodní studie Tomáš Nejeschleba, Oikúmené, Praha 2005, ISBN 80-7298-164-1.

sv. III. Erasmus Rotterdamský, O svobodné vůli (De libero arbitrio), překlad Karla Korteová, úvodní studie a poznámky David Sanetrník, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-186-2.

sv. IV. P. Pomponazzi, O nesmrtelnosti duše, úvodní studie T. Nejeschleba, překlad M. Petříček, Oikúmené, Praha 2012. ISBN 978-80-7298-259-2.

Plánované tituly

Marsilio Ficino, O lásce (De amore; komentář k Platónovu Symposiu), překlad, úvod a poznámky Filip Karfík

Ostatní publikace

Publikované tituly

Jan Patočka (překlad) - Pavel Floss (úvodní studie), Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního myslitele, matematika a politika. 2. vyd., Vyšehrad, Praha 2001, ISBN 80-7021-472-4.

Lenka Karfíková, Studie z patristiky a scholastiky II, Oikúmené, Praha 2003, ISBN 80-7298-057-2. [Obsah]

Lenka Karfíková a Zbyněk Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, CDK, Brno 2003, ISBN 80-7325-018-7. [Obsah]

Jozef Matula, Epistemologické a psychologické aspekty Akvinského chápania človeka, Univerzita Palackého, Olomouc 2003, ISBN 80-244-0743-4.

Augustinus, De doctrina christiana (Křesťanská vzdělanost), překlad, poznámky a úvodní studie Jana Nechutová, Vyšehrad, Praha 2004, ISBN 80-7021-740-5.

Hrotsvita z Gandersheimu, Duchovní dramata Gallicanus, Pafnutius, Sapientia, překlad a úvodní studie I. Zachová, Vyšehrad, Praha 2004, ISBN 80-7021-704-9.

Lenka Karfíková a Jiří Mrázek (vyd.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Mlýn, Jihlava 2004, ISBN 80-86498-08-5. [Obsah]

Jana Nechutová (vyd.), Druhý život antického mýtu, CDK, Brno 2004, ISBN 80-7325-042-X. [Obsah]

Hana Šedinová, Drahokamy svatováclavské kaple, Rezek, Praha 2004, ISBN 80-86027-19-8 (grant "Texty k dějinám středověkého myšlení 2").

Pavel Floss, Architekti křesťanského středověkého vědění, Vyšehrad, Praha 2004, ISBN 80-7021-662-X.

Poselství J. A. Komenského současné Evropě, úvodní studie a výběr textů P. Floss, Soliton, Brno 2005, ISBN 80-239-6048-2 (ve spolupráci se sdružením Amos).

Lenka Karfíková, Milost a vůle podle Augustina, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-172-2.

Petr Dvořák, Jan Caramuel z Lobkovic. Vybrané aspekty formální a aplikované logiky, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-179-X.

Jindřich z Bitterfeldu, Eucharistické texty, ed. Pavel Černuška, L. Marek, Brno 2006. ISBN 80-86263-88-6.

Václav Ventura, Spiritualita křesťanského mnišství I. Od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého. Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 2006, ISBN 80-86882-03-9.

Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance, překlad a doslov Tomáš Nejeschleba, Vyšehrad, Praha 2007. ISBN 978-80-7021-832-7.

Lenka Karfíková, Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris, Oikúmené, Praha 2007, ISBN 978-80-7298-260-8. [Obsah]

Petr Dvořák (ed.), Analogie ve filozofii a teologii, CDK, Brno 2007, ISBN 978-80-7325-115-4. [Obsah]

Filip Karfík, Duše a svět. Devět studií z antické filosofie, Oikúmené, Praha 2007, ISBN 978-80-7298-174-8. [Obsah]

Órigenés, O svobodě volby, úvodní studie, překlad a komentář Martin Navrátil, Vydavatelství UP, Olomouc 2007, ISBN 978-80-244-1842-1.

Miroslav Šedina, Bakchantky a včely. Řecký mýtus a filosofie u Klementa Alexandrijského, Oikúmené, Praha 2007, ISBN 978-80-7298-121-2.

Zuzana Silagiová, Hana Šedinová, Petr Kitzler (vyd.), Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Filosofia, Praha 2007, ISBN 978-80-7007-255-4. [Obsah]

Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II, edited by L. Karfíková, S. Douglass and J. Zachhuber, Vigiliae Christianae Supplements 82, Leiden - Boston: Brill, 2007, ISBN 90-04-15518-X. [Obsah]

V. Hušek, L. Chvátal, J. Plátová (eds.), Miscellanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. CDK, Brno 2007, ISBN 978-80-7325-131-4. [Obsah]

Petr Abélard, Sic et non. Ano a ne, překlad Irena Zachová, úvodní studie Lenka Karfíková, Vyšehrad, Praha 2008. ISBN 978-80-7021-791-7.

L. Chvátal, V. Hušek (eds.), "Přirozenost" ve filosofii minulosti i současnosti, CDK, Brno 2008, ISBN 978-80-7325-143-7. [Obsah]

M. Jabůrek (ed.), Jednota a mnohost. Sborník k osmdesátinám Karla Flosse, CDK, Brno 2008. ISBN 978-80-7325-165-9. [Obsah]

V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová (vyd.), Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, CDK, Brno 2009. ISBN 978-80-7325-190-1.[Obsah]

Lenka Karfíková a Jan A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Mlýn, Jihlava 2009. ISBN 978-80-86498-30-0 [Obsah]

Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Uspořádal, předmluvou a ediční poznámkou opatřil Petr Kitzler, z řeckých a latinských originálů přeložili Iva Adámková, Pavel Dudzik a Petr Kitzler. Úvodní studie Jiří Šubrt. Praha, Vyšehrad 2009. ISBN 978-7021-989-8.

Dionysios Areopagita, O nebeské hierarchiii, připravil Martin Koudelka, Vyšehrad, Praha 2009, ISBN 978-80-7021-872-3.

T. Nejeschleba a kol. (eds.), Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, Vydavatelství UP, Olomouc 2009, ISBN 978-80-244-2438-5. [Obsah]

Václav Ventura, Spiritualita křesťanského mnišství 2-3. Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 2010, ISBN 978-80-86882-14-7.

M. Jabůrek, T. Nejeschleba (eds.), Proměny vědění od Augustina k dnešku. Pavlu Flossovi k narozeninám, CDK, Brno 2010, ISBN 978-80-7325-219-9. [Obsah]

Lenka Karfíková, Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi, Oikúmené, Praha 2010, ISBN 978-80-7298-436-7.

Tomáš Akvinský, Otázky o svědomí (QD XV. De ratione superiori et inferiori; XVI. De synderesi; XVII. De conscientia), překlad a úvodní studie Martina Štěpinová, Krystal OP, Praha 2010. ISBN 978-80-87183-19-9.

Lenka Karfíková a Jan A. Dus (vyd.), Milost v patristice, Mlýn, Jihlava 2011. ISBN 978-80-86498-41-6.[Obsah]

Jindřich Suso, Knížka pravdy, překlad a úvodní studie Martin Žemla, Vyšehrad, Praha 2011.

Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. Oktober 2009). Lenka Karfíková und Matyáš Havrda (Hrsg.) unter Mitwirkung von Ladislav Chvátal, Academic Press, Fribourg 2011 (Paradosis, 52). [Obsah]

Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. I. Od antiky po renesanci. II. Od Kanta po současnost. Usp. T. Nejeschleba, V. Němec a M. Recinová, CDK, Brno 2011. ISBN 978-80-7325-247-2, 978-80-7325-248-9.

Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. Uspořádal Petr Kitzler, přeložili Iva Adámková, Pavel Dudzik a Petr Kitzler, úvodní studie Jiří Šubrt, Vyšehrad, Praha 2011. ISBN 978-80-7429-187-6.

H. Drobner, Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury, překlad Monika Recinová, úvod Ladislav Chvátal, Oikúmené, Praha 2012. ISBN: 978-80-7298-441-1.

Lenka Karfíková, Grace and the Will According to Augustine, Vigiliae Christianae Supplements 115, Brill, Leiden - Boston 2012. ISBN 978-90-04-22533-6.

L. Karfíková, Milost podle Theodora z Mopsuestie, Oikúmené, Praha 2012. ISBN 978-80-7298-473-2.

M. Havrda, V. Hušek, J. Plátová (eds.), The Seventh Book of the Stromateis. Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), Vigiliae Christianae Supplements 117, Brill, Leiden - Boston 2012. ISBN 978-90-04-22363-9. [Obsah]

M. Schmidinger, Úvod do metafyziky, překlad a úvodní studie Karel Floss, Oikúmené, Praha 2012. ISBN 978-80-7298-417-6.

Karel Floss, Hledání duše zítřka, CDK, Brno 2012. ISBN 978-80-7325-267-0.

Pavel Floss, Meditace na rozhraní epoch, CDK, Brno 2012. ISBN 978-80-7325-286-1.

Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, usp. T. Nejeschleba a J. Makovský, CDK, Brno 2012. ISBN 978-80-7325-301-1. [Obsah]

Markéta Porete, Zrcadlo prostých duší, překlad a úvod M. Žemla, doslov M. C. Putna, Malvern, Praha 2013. ISBN 978-80-87580-67-7.

G. T. Fechner, Kniha o životě po smrti, překlad a doslov M. Žemla, Malvern, Praha 2012. ISBN 978-80-87580-21-9.

M. Žemla, Valentin Weigel - Mystik, paracelsián, theosof 16. století, Vyšehrad, Praha 2013. ISBN 978-80-7429-188-3.

T. Nejeschleba a kol., Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, CDK, Brno 2013. ISBN 978-80-7325-331-8. [Obsah]

David Vopřada, Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2015. ISBN 978-80-7465-133-5.

Lenka Karfíková, Von Augustin zu Abaelard. Studien zum christlichen Denken, Academic Press Fribourg, 2015. ISBN 978-3-7278-1780-9. [Obsah]

Lenka Karfíková, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Band III/5a(1), Freiburg: Herder, 2016, ISBN 978-3-451-00708-8.

Lenka Karfíková, Filosofie Augustinova mládí, Oikúmené, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-218-9.

Lenka Karfíková, Duše zrcadlo. Studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi, Triáda, Praha 2016. ISBN 978-80-7474-181-4.

Clement’s Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29–31, 2014), edited by Veronika Černušková, Judith L. Kovacs, and Jana Plátová, Vigiliae Christianae Supplements 139, Brill, Leiden 2017. ISBN 978-9004331235. [Obsah]

Vít Hušek, Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie, Oikúmené, Praha 2017. ISBN 978-80-7298-233-2.

Miroslav Šedina, Sny křesťanských proroků. Svět jako vůle a představa v Órigenově polemice s Kelsem, Oikúmené, Praha 2018. ISBN 978-80-7298-509-8.

Lenka Karfíková, Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena. Šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě, Vyšehrad, Praha 2018, ISBN 978-80-7601-083-3.

Jana Plátová, Dokonalá láska vyhání strach. Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie, Mlýn, Jihlava 2018. ISBN 978-80-86498-66-9.

Filip Horáček, K čemu je věštění ze snů? Překlad a výklad Synesiova spisu O snech, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2018. ISBN 80-978-7465-345-2.

Jan Cassianus, Rozmluvy 11-14, překlad a poznámky Ondřej Koupil, úvod Vít Hušek, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 2019, ISBN 978-80-86882-24-6.

Sborníky z konferencí, sborníky studií

L. Karfíková, Z. Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, CDK, Brno 2003, ISBN 80-7325-018-7.

 • I. Adámková, Číselná symbolika ve středověké architektuře
 • P. Dvořák, Číslo ve druhé scholastice
 • P. Floss, Poznámky ke statutu a roli matematična v Kusánově filosofii
 • M. Havrda, Aritmetické spekulace valentinovce Marka
 • L. Chvátal, Číslo osm ve výkladu šestého žalmu Řehoře z Nyssy
 • F. Karfík, Čísla a ideje ve Staré akademii
 • L. Karfíková, Filius tetragonus primus
 • T. Nejeschleba, Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm
 • J. Matula, Tomáš Akvinský a species mathematica
 • Z. Šír, Řecké spisy o zápalných zrcadlech a teorie kuželoseček
 • I. Zachová, Boethiovo De institutione arithmetica v Hrotsvitině Sapientii

Lenka Karfíková, Studie z patristiky a scholastiky II, Oikúmené, Praha 2003, ISBN 80-7298-057-2.

 • "Nepřijal člověka, ale stal se jím". Vtělení božského Logu podle Maria Victorina
 • "Naše žití spočívá vždy jen v přítomnosti". Poznámka k pojetí času podle Maria Victorina
 • Otec není "starší" než Syn. Představa o vzniku času podle Řehoře z Nyssy, Contra Eunomium I,341-385
 • Předložky a křestní ritus. Basil z Caesareje, O Duchu svatém
 • Duch tvůrce a posvětitel. Řehoř z Nyssy, O Duchu svatém proti makedoniánům pneumatomachům
 • Universum svobody a Bůh jako přirodní zákon. Jan Eriugena, De praedestinatione
 • Závisejí formy na látce? Poznámka k chartreskému komentáři Librum hunc
 • "Věci nesou význam". Exegeze Písma a skutečnosti podle Hugona ze Sv. Viktora
 • Krása jako aequalitas numerosa. Číselná struktura uměleckého díla podle Augustinova spisu De musica a Bonaventurova Itineraria

L. Karfíková a J. Mrázek (vyd.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, Mlýn, Jihlava 2004, ISBN 80-86498-08-5.

 • M. Prudký, Hospodin, "Bůh milostivý" & Izrael, lid "z Boží milosti"
 • J. Roskovec, Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona
 • P. Pokorný, Markovo evangelium a Lukášovské spisy
 • J. Mrázek, Milost v Matoušově evangeliu
 • J. Mrázek, Milost v prvním a druhém listu Petrově
 • J. A. Dus, Milost u Klémenta Římského
 • M. Havrda, Valentinovské pojetí milosti
 • V. Hušek, Nauka o milosti u Ambrože Milánského
 • L. Karfíková, "Milost zvítězila." Augustinův dvojí výklad Pavlovy nauky o milosti
 • L. Chvátal, Souvztažnost "milosti" a "přirozenosti": kosmologické předpoklady nauky o milosti u Maxima Vyznavače

Jana Nechutová (vyd.), Druhý život antického mýtu, CDK, Brno 2004, ISBN 80-7325-042-X.

 • M. Havrda, Antické mysterijní motivy v naassénském traktátu
 • L. Chvátal, Proměny mýtu o Prométheovi ve starořecké literatuře
 • F. Karfík, Duplex Venus
 • L. Karfíková, Kosmografie Bernarda Silvestris
 • T. Nejeschleba, Mýtus mága Zoroastra v renesanci
 • V. Němec, Filosofická theogonie a alegorická exegeze Hesioda v Plótínových Enneadách
 • M. Šedina, Zpěv Sirén
 • J. Šubrt, Bestiae Christum loquuntur

Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies. Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomouc, September 15-18, 2004), edited by L. Karfíková, S. Douglass and J. Zachhuber, with the assistance of V. Hušek and L. Chvátal, Vigiliae Christianae Supplements 82, Leiden - Boston: Brill, 2007, ISBN 90-04-15518-X.

 • Theo Kobusch, Die Epinoia – Das menschliche Bewusstsein in der antiken Philosophie
 • Basil Studer, Der theologiegeschichtliche Hintergrund der Epinoiai-Lehre Gregors von Nyssa
 • Stuart George Hall, The Second Book against Eunomius. An Introduction to the Translation
 • The Second Book against Eunomuis (Translation)
 • Thomas Böhm, Gregors Zusammenfassung der eunomianischen Position im Vergleich zum Ansatz des Eunomius (CE II 1–66)
 • Morwenna Ludlow, Divine Infinity and Eschatology: the Limits and Dynamics of Human Knowledge according to Gregory of Nyssa (CE II 67–170)
 • Charalambos Apostolopoulos, Die Rolle der Epinoia nach Eunomius und Gregor und die theologisch-philosophischen Hintergründe (CE II 171–195)
 • Anthony Meredith, The Language of God and Human Language (CE II 195–293)
 • Johannes Zachhuber, Christological Titles – Conceptually Applied? (CE II 294–358)
 • Lenka Karfíková, Der Ursprung der Sprache nach Eunomius und Gregor vor dem Hintergrund der antiken Sprachtheorien (CE II 387–444; 543–553)
 • Joseph S. O'Leary, Divine Simplicity and the Plurality of Attributes (CE II 359–386; 445–560)
 • Volker H. Drecoll, Gottesbezeichnungen und Unsterblichkeit (CE II 561–627)
 • Evanghélos Moutsopoulos, Épinoia et imaginaire chez Grégoire de Nysse (CE II 172–195)
 • Georges Arabatzis, Limites du monde, limites du langage dans le CE II du Grégoire de Nysse
 • John A. Demetracopoulos, Glossogony or Epistemology? The Stoic Character of Basil of Caesarea's and Eunomius' Epistemological Notion of epinoia and its Misinterpretation by Gregory of Nyssa
 • Ladislav Chvátal, "He Brandishes over Us This Aristotelian Weapon" (CE II 620). An Example of (Mis)use of Aristotle's Name in Controversy over Unbegottenness
 • Theodoros Alexopoulos, Gregor von Nyssa und Plotin zum Problem der Gottesprädikationen – ein Vergleich
 • Georgios Lekkas, Simplicité et caractère inengendré de Dieu selon Plotin, Eunome et Grégoire de Nysse
 • Torstein Th. Tollefsen, Essence and Activity (Energeia) in St. Gregory's anti-Eunomian Polemic
 • Tina Dolidze, The Cognitive Function of Epinoia in CE II and its Meaning for Gregory of Nyssa's Theory of Theological Language
 • Scot Douglass, Gregory of Nyssa and Theological Imagination
 • Ari Ojell, Service or Mastery? 'Theology' in Gregory of Nyssa's Contra Eunomium II
 • Anne-Gordon Keidel, Eunomius' Apologia and Basil of Caesarea's Adversus Eunomium
 • Tamara Aptsiauri, Die Allegorese in der Schrift Leben des Mose Gregors von Nyssa im Kontext seiner Epinoia-Theorie
 • Jochen Rexer, Die Bedeutung der Epinoiai in den Predigten Gregors von Nyssa

Lenka Karfíková, Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris, Oikúmené, Praha 2007, ISBN 978-80-7298-260-8.

 • Čas a řeč. Sebevztah mysli jako základ Augustinova pojetí času a řeči
 • Plótínos a Augustin o čase
 • Pravda jako vztah podle Augustinova spisu De vera religione
 • Platonismus bez démonů. Augustinova polemika proti Apuleiovi v De civitate Dei VIII-IX
 • Jména a věci podle Eunomia z Kyziku a Řehoře z Nyssy
 • Příloha: Řehoř z Nyssy, Lidská řeč a pojmenování Boha (výňatky ze spisu Contra Eunomium II)
 • Kosmografie Bernarda Silvestris aneb Timaios dvanáctého století
 • Homo opus temporis. Věčnost a čas v Kosmografii Bernarda Silvestris

Petr Dvořák (ed.), Analogie ve filozofii a teologii, CDK, Brno 2007, ISBN 978-80-7325-115-4.

 • Š. Špinka, Pouto nejkrásnější. Několik poznámek k pojetí analogie v Platónově filosofii
 • M. Mráz, Analogie v Aristotelově filosofii
 • V. Němec, Počátky středověkého konceptu analogie jsoucna u novoplatónských komentátorů Aristotela
 • M. Otisk, Similitudo a imago Dei - prostředky k divinaci člověka v Monologionu
 • J. Matula, Analógia u Alberta Veľkého
 • P. Dvořák, Sémantika analogie u Tomáše a v tomismu
 • P. Volek, Analýza hovorenia o Bohu (analógie) u Tomáša Akvinského
 • M. Chabada, K niektorým argumentom v prospech jednoznačnosti pojmu súcna u Jána Dunsa Scota
 • L. Novák, Analogický pojem po Scotovi? Kritika tomistické teorie analogie
 • T. Nejeschleba, Analogie v okultních vědách v renesanci
 • V. Hušek, Analogie u P. Ricoeura
 • Š. M. Filip, Užití analogie v teologii

Filip Karfík, Duše a svět. Devět studií z antické filosofie, Oikúmené, Praha 2007, ISBN 978-80-7298-174-8.

 • Bytí je mnohé i jedno
 • Čísla a ideje ve staré Akademii
 • Duše a svět ve Faidónu
 • Co dělá a kdo je demiurg v Timaiu?
 • Co je to smrtelná část duše?
 • To ef' hémin mezi Aristotelem a stoiky
 • Předpoklady stoické kosmogonie
 • Apokatastasis: velký rok a věčný návrat téhož
 • Plótínos mezi německým idealismem a francouzským spiritualismem

Zuzana Silagiová, Hana Šedinová, Petr Kitzler (vyd.), Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Filosofia, Praha 2007, ISBN 978-80-7007-255-4.

 • Z. Silagiová, Magistra donans, magistra donata
 • Bibliografie Dany Martínkové za léta 1952-2007
 • P. Spunar, Stáří? Jak pro koho!
 • J. Černá, Ideál lékaře pohledem autora hippokratovského spisu De medico. Poznámky k interpretaci a překladu první kapitoly
 • H. Kurzová, K základům latinského akusativu s infinitivem
 • P. Kitzler, Acta Acacii aneb podvratná moc smíchu
 • Jan A. Dus, Passio Bartholomaei (BHL 1002), Legenda aurea (CXIX) a pokušení na poušti (Mt 4,1-11)
 • H. Šedinová, Nomen virtutibus aequas. Některé typy latinských příjmení a přezdívek v antice a ve středověku
 • B. Kocánová, Draco vel hasta vel columna. Pojmenovávání optických atmosférických jevů v bohemikálních latinských středověkých pramenech
 • A. Vidmanová, K osobě autora Kratochvílníku krále Karla
 • Z. Silagiová, Est duplex cyclus. Veršovaný komputus ze 14. století
 • B. Kopičková, Projevy mateřského citu nebo smyslu pro povinnost u bezdětné české královny Žofie?
 • M. Koronthályová, Oblagium aneb dobrodružství latinského slovníku
 • J. Nechutová, O skryté literární tradici skalních rozsedlin (Pís 2,14)
 • L. Blechová, Zvláštnosti postavení katolické církve ve středověku v Kotorském zálivu. Stav dokumentace, problematika soužití s dalšími církvemi, politické souvislosti
 • H. Florianová, Jesseniova přednáška k první veřejné pražské pitvě konané roku 1600
 • J. Förster, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a jeho spis O lakomství
 • J. Matl, De miro authorum concursu. Vogtovo Conclave thesauri magnae artis musicae a jeho charakteristiky autorů, s jejichž díly pracoval
 • M. Svatoš, Viduata Turtur in tenebris obscura jacebat. Byla tiskařka Johana Koudelková-Průšová latinskou básnířkou?
 • I. Zachová, Brněnská svatojakubská knihovna a její katalogizátoři
 • J. Bažant, Věštkyně Libuše a Přemysl Oráč v pražském Národním muzeu

V. Hušek, L. Chvátal, J. Plátová (eds.), Miscellanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi. CDK, Brno 2007, ISBN 978-80-7325-131-4.

 • M. Havrda, Víra jako anticipace smyslu. K filosofii víry Klementa Alexandrijského
 • J. Plátová, "Toho nikdo neuzdraví, leda sám Kristus, až přijde." Klement Alexandrijský, Hypotyposes, Fr. 12
 • V. Němec, Metafysické systémy v teologickém díle Maria Victorina
 • V. Hušek, Koho zachrání Kristův sestup do pekel? Ambrosiastrův výklad Ř 5,14-15
 • L. Chvátal, Pohyb přímý, kruhový a spirálovitý v řecké antické filosofické tradici. Příspěvek k diskuzi o filosofických zdrojích Maxima Confessora

L. Chvátal, V. Hušek (eds.), "Přirozenost" ve filosofii minulosti i současnosti, Brno: CDK, 2008, ISBN 978-80-7325-143-7.

 • Hynek Bartoš, Koncept lidské přirozenosti v hippokratovském lékařství
 • Jaroslav Daneš, Kritická diskuse o pojmu lidské přirozenosti v hippokratovském spisu Peri archaiés iétrikés
 • Pavel Hobza, Fysis u Platóna
 • Vladimír Mikeš, Scala naturae u starých stoiků
 • Ladislav Chvátal, Kdo jsme my? Aneb hledání lidské přirozenosti v Plótínově pojednání I 1 [53]
 • Matyáš Havrda, Jak správně chytat míč. Přirozenost a cíl člověka v myšlení Klementa z Alexandrie
 • Vít Hušek, Přirozenost u Ambrosiastra
 • Lenka Karfíková, Přirozenost završená vůlí: Augustin a Origenes
 • Jozef Matula, Filozofia prírody v období Nikajského cisárstva (1206 -1261): Nikephoros Blemmydes a Theodoros II. Dukas Lascaris
 • Karel Floss, Problém pojmu natura u Tomáše Akvinského
 • Václav Němec, Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského
 • David Sanetrník, Lidská přirozenost v myšlení Lorenza Vally
 • Filip Karfík, Pojem natura u Marsilia Ficina
 • Marie Skýbová, Ekologické zpochybnění přirozenosti
 • Marek Petrů, O biologické situaci člověka
 • Martin Škabraha, Proč nejsem biotechnooptimistou

M. Jabůrek (ed.), Jednota a mnohost. Sborník k osmdesátinám Karla Flosse, CDK, Brno 2008. ISBN 978-80-7325-165-9.

 • Pavel Hobza, Jednota a mnohost mezi mýtem a logem aneb lekce z Platónova dialogu Sofistés
 • Martin Navrátil, Jednota a jedinečnost v díle Órigena z Alexandrie
 • Václav Němec, Totožnost a různost v novoplatónských metafysických systémech
 • Ladislav Chvátal, Henades contra henas tón logikón
 • Marek Otisk, Jeden jediný, jeden trojjediný a tři jediní
 • Jozef Matula, Od jednoty k mnohosti v diele Georgia Gemistha Plethona
 • Tomáš Nejeschleba, Unum, omnia a triády
 • Martin Žemla, Separatio jako největší tajemství světa v díle Jacoba Böhma
 • Ján Letz, Princípy jednosti a viacosti pri konštituovaní metafyzických teórií
 • Ladislav Hejdánek, "Událost" jako jednota a mnohost
 • Pavel Hlavinka, Nauka o karmě v indické advaitavédántě
 • Ivo Jirásek, Hra jako symbol mnohosti v jednotě
 • Aleš Havlíček, Jednota ctností v Platónových dialozích
 • Karel Floss, Einheit und Vielheit als Idee, Schicksal und Aufgabe. Jednota a mnohost jako idea, osud a úkol
 • Heinrich Beck, Einheit und Vielheit bei Thomas von Aquin, Hegel und Gustav Siewerth
 • Erwin Schadel, Viel-Einheit als intern differenzierte Ganzheit
 • Horst Seidel, The Problem of Universals and its Solution
 • Jakub S. Trojan, Ježíšův příběh - výzva pro nás
 • Petr Dvořák, Unity and Plurality in Semantics: Cajetan on Analogy
 • Daniel Heider, Transcendentální jednota a mnohost u Suáreze
 • Petr Vodešil, Apriorní a empirické v moderní teorii poznání
 • Martin Ďurďovič, Praxe jako poslední účel teoretického tázání
 • Vladimír Malíšek, Proces unifikace ve fyzice jako kriterium pokroku v minulosti a jako její hlavní program v přítomnosti a budoucnosti
 • Slavomír Gálik, Hľadanie jednoty v postmodernej mnohosti
 • Sabína Gáliková Tolnaiová, Kultúra - jednota alebo mnohosť
 • Ján Letz, Stacionárno-dynamický verzus evolučno-dynamický koncept ľudskej prirodzenosti

V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová (vyd.), Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, CDK, Brno 2009. ISBN 978-80-7325-190-1.

 • F. Kunetka, Lucernarium v liturgii křesťanského starověku
 • D. Vopřada, Disciplina arcani ve výkladu 118. žalmu sv. Ambrože
 • W. Bugel, Hlavní teologické důrazy paschálního kánonu Jana Damašského a byzantské velikonoční jitřní
 • I. Adámková, Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů
 • M. Andoková, Kazateľ hercom. Význam obrazu mímického divadla v Augustínových kázňach a v jeho teológii krstu
 • R. Horka, Terra caecatus, terra sanatus. Analýza oftalmologických obrazov z I. a II. výkladu Augustínovho Komentára k Jánovmu evanjeliu na podklade VI. knihy Celsovho spisu De medicina
 • M. Recinová, Athénagorás a střední platonismus
 • L. Chvátal, Stasis aeikinétos – tautokinésis stasimos. Dialektika eschatologického stavu u Maxima Vyznavače
 • J. Plátová, Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech
 • V. Ventura, Iohannes Cassianus – pojetí milosti
 • V. Hušek, Dvojí koncepce svobody rozhodování: Faustus z Riez a Fulgentius z Ruspe
 • T. Poštová, Hřích v Moráliích Řehoře Velikého

Lenka Karfíková a Jan A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Mlýn, Jihlava 2009. ISBN 978-80-86498-30-0

 • M. Šedina, Filosofie a etika v řeckém kontextu připodobnění Bohu. Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému
 • J. Dušek, Milost v kumránských rukopisech. Řád jednoty a Damašský spis
 • J. Mrázek, Milost podle Čtvrtého Ezdráše
 • P. Sláma, "Povstane z trůnu soud a posadí se na trůn milosti". Milost v rabínské literatuře
 • J. Roskovec, Milost v Janovských spisech Nového zákona
 • J. A. Dus, Milost u Ignatia Antiochejského
 • M. Havrda, Milost a svoboda v myšlení Klementa Alexandrijského
 • V. Ventura, Milost v pojetí prvních mnichů. Dopisy Antonínovy a Pachomiana
 • F. Outrata, Milost u Juliána z Aeclana
 • V. Hušek, Dědictví Augustinovy teologie milosti (do synody v Orange r. 529)
 • T. Poštová, Milost v Moraliích Řehoře Velikého
 • L. Chvátal, Zbožštění skrze darované synovství. Pojetí milosti u Maxima Vyznavače
 • L. Karfíková, "Jeho návrat k Otci je zbožštění člověka". Milost podle Eriugenových výkladů k Janovi

T. Nejeschleba a kol. (eds.), Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, Vydavatelství UP, Olomouc 2009, ISBN 978-80-244-2438-5.

 • Pavel Hobza, Myšlenkové zdroje základních antických kosmologických představ
 • Evžen Stehura, Supralunární sféra, determinismus a svobodná vůle u Alexandra z Afrodisiady
 • Tomáš Nejeschleba, Giordano Bruno jako obhájce kopernikanismu?
 • Jiří Michalík, Geometrický vesmír mezi Kusánem a Keplerem
 • Jan Makovský, O Leibnizově kosmické rovnici
 • Martin Jabůrek, Kosmický étos filosofie Nikolaje Fjodorova?
 • Zuzana Parusníková, Svět v perspektivě logocentrismu
 • Miroslav Staněk, Vědecké horizonty kosmologie
 • Ján Letz, Kreačno-evolučná ontológia a kozmológia v intenciách prehodnotenia porozumenia transcendencie
 • Karel Floss, K životu a dílu Hanse Künga

M. Jabůrek, T. Nejeschleba (eds.), Proměny vědění od Augustina k dnešku. Pavlu Flossovi k narozeninám, CDK, Brno 2010, ISBN 978-80-7325-219-9.

 • Karel Floss, Spolu u tkalcovského stavu života
 • Lenka Karfíková, Existují universální dějiny? Augustin, De civitate Dei
 • Karel Šebela, Zlo jako privace. Aristotelés, Plótínos, Tomáš Akvinský
 • Vojtěch Hladký, Z Byzance do Itálie. „Stará moudrost“ u Pléthóna a Cusana
 • Filip Karfík, Ficinova teorie poznání v De amore
 • Tomáš Nejeschleba, Francesco Patrizi a diskuse o nesmrtelnosti duše
 • Jozef Matula, Ján Ámos Komenský a problém "jinakosti"
 • Ivan Blecha, K fenomenologii prostoru
 • Jiří Klouda, Filosofie mezi jednotou a jedinečností života. Odkaz Paula Yorcka von Wartenburg
 • Jan Štěpán, Demokracie, lidská práva a kultura
 • Martin Jabůrek, Metafyziky smrti
 • Marek Petrů, Anamnéza pádu
 • Tomáš Nejeschleba, Pavel Floss – filosof, komeniolog, učitel jubilující
 • Výběrová bibliografie Pavla Flosse

Lenka Karfíková a Jan A. Dus (vyd.), Milost v patristice, Mlýn, Jihlava 2011. ISBN 978-80-86498-41-6.

 • Miroslav Šedina, Charis a Charitky. Od Hésioda k Filónu Alexandrijskému
 • Jiří Mrázek, Milost v deuterokanonické a intertestamentární literatuře
 • Matyáš Havrda, Milost jako pokračující tvoření: Irenej z Lyonu
 • Petr Kitzler, Vis divinae gratiae, potentior utique natura. Tertullianovo pojetí Boží milosti
 • Václav Ventura, Órigenova mnohotvárná milost
 • Vít Hušek, Milost stvoření, zjevení a odpuštění podle Pelagia
 • Lenka Karfíková, Milost v Katechetických homiliích Theodora z Mopsuestie
 • Ladislav Chvátal, Filanthropia. Pojetí ,milosti‘ u Dionysia Areopagity

Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. Oktober 2009). Lenka Karfíková und Matyáš Havrda (Hrsg.) unter Mitwirkung von Ladislav Chvátal, Academic Press, Fribourg 2011 (Paradosis, 52).

 • Ysabel de Andia (Paris), La tradition mystique dionysienne
 • Václav Němec (Praha), Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der „gestuften Transzendenz“ bei Dionysios
 • Ivan Christov (Sofia), The Two-Level Emanation of the Divine and the Plurality in Mystical Vision
 • Lenka Karfíková (Praha), „Der Alte der Tage“. Gott als Zeit nach Dionysius dem Areopagiten, De divinis nominibus 10,2-3, vor dem Hintergrund des platonischen Parmenides
 • Emiliano Fiori (Amsterdam), The Topic of Mixture as Philosophical Key to the Understanding of the Divine Names: Dionysius and the Origenist Monk Stephen bar Sudaili
 • Franz Mali (Fribourg), Dionysius Ps.-Areopagita und seine astronomischen Kenntnisse
 • Gorazd Kocijančič (Ljubljana), The Name of God and the Name of the Author

M. Havrda, V. Hušek, J. Plátová (eds.), The Seventh Book of the Stromateis. Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), Vigiliae Christianae Supplements 117, Brill, Leiden - Boston 2012. ISBN 978-90-04-22363-9.

 • Annewies van den Hoek, Stromateis Book VII in the Light of Recent Scholarship: Approaches and Perspectives (with Bibliography)
 • Alain Le Boulluec, Comment Clément applique-t-il dans le Stromate VII, à l’intention des philosophes, la méthode définie dans le prologue (1–3)?
 • Silke-Petra Bergjan, Clement of Alexandria on God’s Providence and the Gnostic’s Life Choice: The Concept of Pronoia in the Stromateis, Book VII (with Appendix: Fragments from Clement of Alexandria, Peri pronoia)
 • Monika Recinová, Clement’s Angelological Doctrines: Between Jewish Models and Philosophic-Religious Streams of Late Antiquity
 • George Karamanolis, Clement on Superstition and Religious Belief
 • Henny Fiskå Hägg, Seeking the Face of God: Prayer and Knowledge in Clement of Alexandria
 • Lorenzo Perrone, Clemens von Alexandrien und Origenes zum Gebet: Versuch eines Paradigmenvergleichs anhand ihrer Schriftstellen
 • Veronika Černušková, Divine and Human Mercy in the Stromateis
 • Jana Plátová, The Gnostic’s Intercessory Prayer according to Clement of Alexandria
 • Judith L. Kovacs, Saint Paul as Apostle of Apatheia: Stromateis VII, Chapter 14
 • Davide Dainese, The Idea of Martyrdom in Stromateis VII: A Proposal for a Reconstruction of Clement of Alexandria’s Philosophy
 • Ilaria Ramelli, Stromateis VII and Clement’s Hints at the Theory of Apokatastasis
 • Matyáš Havrda, Demonstrative Method in Stromateis VII: Context, Principles, and Purpose
 • Piotr Ashwin-Siejkowski, The Notion of ‘Heresy’ in Stromateis VII and its Use in Clement of Alexandria’s Polemic
 • Oleh Kindiy, Approximating Church and School in Clement of Alexandria’s Stromateis VII
 • Marco Rizzi, The End of Stromateis VII and Clement’s Literary Project
 • Annewies van den Hoek, ‘Hymn of the Holy Clement to Christ the Saviour’. Clement of Alexandria, Pedagogue III 101, 4 (introduction, translation, and notes)
 • Jane Schatkin Hettrick, Musical Settings of Clement’s ‘Hymn to Christ the Saviour’

Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, usp. T. Nejeschleba a J. Makovský, CDK, Brno 2012. ISBN 978-80-7325-301-1.

 • Jean-Claude Margolin, Moria 1511: zahřmění poklidného nebe
 • Jan Makovský, Erasmus a Rabelais
 • David Sanetrník, Erasmus jako klasický filolog
 • Jan Janoušek, Erasmův spis De duplici copia verborum et rerum jako podnět pro rozvoj latinské stylistiky
 • Jan Herůfek, Erasmus Rotterdamský a Johannes Reuchlin
 • Wilken Engelbrecht, Erasmus a „devotio moderna“ čili nikdy nekončící diskuse
 • Daniel Heider, Erasmus a jeho vztah ke scholastice
 • Michiel Verweij, Erasmus a papež Hadrián VI.
 • Lucie Kolářová, Erasmovy teologické pozice v kontextu polemiky s Lutherem
 • Petr Dvořák, Pojem nutnosti v Lutherově kritice Erasmovy koncepce svobodné vůle
 • Vít Hušek, Erasmova scholia k Jeronýmovým polemickým spisům
 • Jiří Michalík, Erasmus a Agrippa
 • Martin Žemla, Sebastian Franck (1499–1543) a Erasmus
 • Karel Floss, Erasmus a Hans Küng
 • Jan Van Herwaarden, Erasmus a Turci, aneb je válka ospravedlnitelná?
 • Luka Boršić, Erasmus a Marko Marulić. První pokus o rekonstrukci jejich vzájemného vztahu
 • Michal Svatoš, Recepce díla Erasma Rotterdamského v českých zemích od 16. do 19. století
 • Jiří Just, Recepce Erasmových biblických prací v Čechách a na Moravě do 60. let 16. stol.
 • Tomáš Havelka, Uxor mepsigamos v postile Sancta curiositas Štěpána Františka Náchodského

T. Nejeschleba a kol., Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie, CDK, Brno 2013. ISBN 978-80-7325-331-8.

 • Evžen Stehura
 • Markéta Bendová
 • Filip Outrata
 • Michal Chabada
 • Martin Žemla
 • Vlastimil Zátka
 • Jiří Klouda
 • Ladislav Tkáčik
 • Aleš Havlíček
 • Aleš Prázný
 • Tomáš Hejduk
 • Marek Szilvási
 • Ján Letz
 • Otakar Horák
 • Karel Floss
 • Heinrich Beck

Lenka Karfíková, Von Augustin zu Abaelard. Studien zum christlichen Denken, Academic Press Fribourg, 2015. ISBN 978-3-7278-1780-9.

 • Patristische Exegese. Origenes und Augustin
 • Pleroma und Epektasis. Zur Eschatologie des Gregor von Nyssa
 • Plotin und Augustin über die Zeit
 • Die Konversion nach Augustin (und ihre neuplatonische Inspiration)
 • Der Mensch als Initium. Hannah Arendt und Augustin
 • Providentia, praescientia, praedestinatio bei Augustin
 • Per visibilia ad invisibilia. Schönheit als Weg zu Gott bei Augustin und Hugo von Sankt Viktor
 • Hängen die Formen von der Materie ab? Zum Chartreser Kommentar Librum hunc
 • Die Cosmographia des Bernard Silvestris oder der Timaios des zwölften Jahrhunderts
 • Das Universale und das Einzelne in der Isagoge-Auslegung des Peter Abaelard (Abaelards Antworten auf Porphyrius' Fragen)

Clement’s Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29–31, 2014), edited by Veronika Černušková, Judith L. Kovacs, and Jana Plátová, in cooperation with Vít Hušek, Vigiliae Christianae Supplements 139, Brill, Leiden 2017. ISBN 978-9004331235.

 • Judith L. Kovacs, Introduction. Clement as Scriptural Exegete: Overview and History of Research
 • Jana Plátová, Comprehensive Bibliography on Clement’s Scriptural Interpretation
 • Alain Le Boulluec, L’interprétation de la Bible et le ‘genre symbolique’ selon Clément
 • Ilaria Ramelli, The Mysteries of Scripture: Allegorical Exegesis and the Heritage of Stoicism, Philo and Pantaenus
 • Marco Rizzi, The Bible in Alexandria: Clement between Philo and Origen
 • Johannes A. Steenbuch, Negative Theology and Dialectics in Clement of Alexandria’s Understanding of the Status and Function of Scripture
 • Ilaria Vigorelli, Schesis and Trinitarian Thought in Clement of Alexandria: From Philosophy to Scriptural Interpretation
 • Matyáš Havrda, Clement’s Exegetical Interests in Stromata VIII
 • Annewies van den Hoek, Clement of Alexandria and the Book of Proverbs
 • Veronika Černušková, Four desires: Clement of Alexandria and the Sermon on the Mount
 • Piotr A. Siejkowski, Clement of Alexandria’s Reception of the Gospel of John: Context, Creative Exegesis and Purpose
 • Miklós Gyurkovics, The Philosophical Problem of ‘Place’ in Clement’s Exegesis of the Prologue to the Gospel of John
 • Davide Dainese, Clement’s Exegesis of 1 John in the Adumbrationes
 • Judith L. Kovacs, Reading the ‘Divinely Inspired’ Paul: Clement of Alexandria in Conversation with ‘Heterodox’ Christians, Simple Believers, and Greek Philosophers

Články a příspěvky do sborníků

2013

P. Dudzik, Martyrologické příběhy ve 2. a 4. knize makabejské a jejich možný vliv na řecké křesťanské mučednické texty, 15/2 (2013): 169-183.

V. Hušek, Ježíšovo příbuzenstvo u Ambrosiastera, Studia theologica 15/2 (2013): 226-237.

J. Plátová, Clemens Alexandrinus Epistularum Ioannis apostoli interpres, 15/2 (2013): 207-225.

M. Šedina, Magical Power of Names in Origen's Polemic against Celsus, Listy filologické - Folia philologica 136/1-2 (2013): 7-25.

H. Šedinová, Vliv egyptské kultury na popis a výklad dudka ve Physiologu, Listy filologické - Folia philologica 136/1-2 (2013): 27-57.

2012

V. Černušková, Blahoslavená touha. Čtvrté Ježíšovo blahoslavenství (Mt 5,6) v díle Klementa z Alexandrie, Studia theologica 14/4 [50] (2012): 19-35.

D. Opatrný Posedlý, nebo poslaný? Posedlost a exorcismy ve čtvrtém evangeliu, Studia theologica 14/4 [50] (2012): 185-193.

J. Plátová, Výklad Mk 10,17–31 (Mt 19,16–30 a Lk 18,18–30) u Klementa z Alexandrie a Origena, Studia theologica 14/4 [50] (2012): 36–61.

2011

M. Bláhová, Dionýsios Thrax: Techné grammatiké, Aluze 15 (2011) 78-92.

M. Havrda, Grace and Free Will according to Clement of Alexandria, Journal of Early Christian Studies 19/1 (2011) str. 21-48

M. Havrda, Galenus Christianus? The Doctrine of Demonstration in Stromata VIII and the Question of its Source, Vigiliae Christianae 65/4 (2011) 343-375.

J. Matula, John Amos Comenius and his Laudation of Tolerance, in East European Studies Vol. 26 (2011): 209-229.

2010

I. Adámková, Výklady Isidora ze Sevilly o lodích a stavbách (Etymologiae XIX,1–19) a jejich inspirační zdroje, Listy filologické, 133 (2010) 315–334.

P. Dudzik, Pseudo-Anthimos, O svaté církvi. Svědectví o polemice Markella z Ankýry s eusebiany?, Studia theologica, 12 [42] (2010) 34-50.

M. Havrda, Some Observations on Clement of Alexandria, Stromata, Book Five, in: Vigiliae Christianae 64, 2010, 1-30, ISSN 0042-6032.

V. Hušek, Human Freedom according to the Earliest Latin Commentaries on Paul’s Letters, Studia patristica 44 (2010): 385-390.

V. Hušek, Milost, lidské úsilí a Boží předvědění podle Jeronýma, Studia theologica 12, č. 3 [41] (2010): 19-29.

L. Chvátal, Maxime le Confesseur et la tradition philosophique: à propos d’une définition de la kinêsis, Studia patristica 48 (2010): 117-122.

L. Karfíková, Time According to Marius Victorinus, Adversus Arium IV 15, Studia patristica 46 (2010): 119-124.

J. Plátová, Bemerkungen zu den Hypotyposen-Fragmenten des Clemens Alexandrinus, Studia patristica 46 (2010): 181-188.

P. Kitzler, Ex uno homine tota haec animarum redundantia. Ursprung, Entstehung und Weitergabe der individuellen Seele nach Tertullian, in: Vigiliae Christianae 64, 2010, pp. 353-381.

P. Kitzler, Christian Atheism, Political Disloyalty, and State Power in the Apologeticum. Some Aspects of Tertullian´s "Political Theology" in: Vetera Christianorum (Bari: Edipuglia) 46, 2, 2009 (published 2010), pp. 245-259.

P. Kitzler, "Habeo cubiculum holovitreum": A Note on the Interpretation and Genealogy of Two Astrological Passages in the Acta Sebastiani martyris, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes (London: The Warburg Institute) 73, 2010, str. 327-334.

V. Mikeš, Stoická teorie jednání: pojem ctnosti a svobody, Filosofický časopis 58/4 (2010) 567-588.

J. Plátová, Bemerkungen zu den Hypotyposen-Fragmenten des Clemens Alexandrinus, Studia Patristica XLIV-XLIX (2010), 181-187.

2009

I. Adámková, Il viaggio di San Felice da Cartagine in Italia e il suo ritorno (Dalla passio sancti del primo cristianesimo alľagiografia medioevale), in: Listy filologické, KKS AV ČR, č. 3-4, ISSN: 0024-4457, str. 245-262

P. Dudzik, Areiova kritika nauky Alexandra z Alexandrie o věčném bytí Syna s Otcem In: Studia theologica 11, 2009, 1 [35], str. 1-12.

M. Havrda, Duše a intelekt v Klementově interpretaci via eminentiae, in: Aither 2/2009, ISSN 1803-7860 (Online), www.aither.cz/casopis

M. Havrda, Šedinův tanec metafor (rec. Miroslav Šedina, Bakchantky a včely), in: Auriga (ZJKF) 51/2009, 160-163, ISSN 1211-3379.

L. Karfíková, Die Einheit der Kirche, Gnade und Gewalt in Augustins Polemik gegen die Donatisten in: Einheit und Katholizität der Kirche, Innsbruck-Wien, Tyrolia Verlag, 2009, ISBN: 978-3-7022-3020-3, str.283-296

L. Karfíková, Zur Rezeption Augustins bei Peter Abaelard,in: Augustinus. Spuren und Spiegelungen seines Denkens, Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Reformation, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2009, ISBN: 987-3-7873-1922-0, str. 71-83

P. Kitzler, Nihil enim anima si non corpus. Tertullian und die Körperlichkeit der Seele in: Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 122, 2009, str. 145-169. ISSN: 0084-005X.

J. Klouda, Milost u Juliána z Aeclana, in L. Karfíková a Jan Dus (vyd), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava: Mlýn, 2009. ISBN 978-80-86498-30-0, str.137-152

J. Matula, Science and Religion in Byzantine Thought: Scepsis and Paganism in: Religio Academici. Essays On Scepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge, Budapest, Akadémiai Kiadó (Kluwer) 2009, ISBN: 978-963-05-8707-5, str. 54-64

J. Matula, Journey of Soul to Perfection: Nicethas Stethatos in: Spirituality in Late Byzantium: Essays Presenting New Research by International Scholars, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2009, ISBN (13): 978-1-4438-1363-1, str. 117-127

J. Matula, Thomas Aquinas on the supernatural activities: prophecy and separate substances, in: Studies on Supernaturalism, Logos, Berlin, 2009, ISBN: 978-3-8325-2261-2, str. 157-171

T. Nejeschleba, Víno v renesanční filosofii in: Víno jako multikulturní fenomén, Uherské Hradiště, ROMA, 2009, ISBN: 978-80-87273-01-2, str. 169-174

J. Plátová, „Hoi úranoi legontai pollachós.“ Klementův výklad Ž 18 (19) v Eclogae propheticae 51-63 in: „Homílie k žalmom“ v ranom kresťanstve, Vienala, Košice 2009, str. 23-30, ISBN: 978-80-89232-45-1

D. Sanetrník, Erasmova Adagia in: Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů, Jednota klasických filologů, 2009, str. 84-89, ISBN: 978-80-86791-67-8

V. Ventura, Patrologie dnes in: Církevní dějiny 2, 3, 2009, ISSN 1803-0068 str. 98-104.

M. Žemla, Theologia Deutsch: brisante Ideen zwischen „deutscher Mystik“ und Reformation, in: Acta Comeniana, Filosofia 22-23, Praha, 2009, ISSN: 0231-5955, str. 9-57

2008

I. Adámková, Ut sapiens architectus fundamentum posui in: Bolletino delľIstituto storico Ceco di Roma, 2008, ISSN: 1214-9438, str. 13-28

I. Adámková, Qualche considerazione sulla posa delle pietre nelle fondamenta degli edifici sacrali nel medioevo, in: Listy filologické, 131, 1-2, 2008, str. 29-43.

V. Hladký, Empedokleův Sfairos v pohledech antických interpretů, in: Listy filologické. 131, 3-4, 2008, str. 379-539.

V. Hušek, Nauka o Logu a nauka o duši u Maria Victorina, in I. Kišš (ed.), Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku, Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, str. 94-99.

L. Chvátal, Moirai theou. Aplikace nauky o logu na problematiku stvoření: Maxim Confessor a origenisté. In: I. Kišš (ed.), Logos – Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku, Bratislava: UK, 2008, str. 55-64.

P. Kitzler, Duae gemmae in ecclesia refulserunt. Pseudo-Augustinovy homilie na svátek svaté Perpetuy a Felicity, in: Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR 2008, str. 126-140. ISBN: 978-80-254-1863-5.

P. Kitzler, Eine bisher unberücksichtigte Ausgabe von Tertullians De patientia (Prag 1676), in: Listy filologické, 131-3-4, 2008, str. 495-501. ISSN: 0024-4457

P. Kitzler, Výběr překladů římských autorů do češtiny, příp. slovenštiny, in: G. B. Conte, Dějiny římské literatury, přel. D. Bartoňková a kol., druhé, revidované a doplněné vydání, Praha, KLP 2008, str. 705-738.

P. Kitzler, Výběrová bibliografie českých (a slovenských) raně křesťanských autorů, in: I. Hazlett (vyd.), Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600, Brno, CDK 2008, str. 284-292.

V. Mikeš, Plato’s Necessity Revisited in: Rhizai 5,1, East-West Publisher, 2008, ISSN: 1312-3963, str. 35-48

V. Mikeš, Le paradox stoicien: l’action déterminée et la responsabilité, in: Philosophie Antique 8, 2008, str. 189-214.

T. Nejeschleba, „Metafyzické“ dialogy Giordana Bruna, in: G. Bruno, Dialogy, Praha, Academia 2008, str. 367–378.

J. Plátová, Frammenti del perduto commentario di Clemente Alessandrino alla Sacra Scrittura, in: Bollettino dell´ Istituto storico ceco di Roma, Commissione dell´Istituto Storico Ceco di Roma, 2008, Praha, 2009, ISSN: 1214-9438, str. 3-12

D. Sanetrník, Cosma Raimondi: Obrana Epikúra, in: Auriga (ZJKF), 50, 2008, str. 76–86.

H. Šedinová, Vade ad animalia et disce mores eorum. Basilova a Ambrožova kázání o šesti dnech stvoření jako pramen zoologických knih Tomáše z Cantimpré, in: PULCHRITUDO ET SAPIENTIA. Ad honorem Pavel Spunar, Praha 2008, str. 141–162.

2007

M. Havrda, Kniha Élchasai, úvod, překlad z řečtiny a komentář, in: Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy III, vyd. J. A. Dus, Praha, Vyšehrad 2007, str. 127-141.

M. Havrda, Počátky křesťanské filosofie v Alexandrii 2.-3. století, Proglas 2/2007, str. 27-31.

L. Chvátal, Mouvement circulaire, rectiligne et spiral : une contribution à la recherche des sources philosophiques de Maxime le Confesseur, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 54, 1/2, 2007, str. 189-206 (ISSN 0016-0725).

L. Chvátal, „He Brandishes over Us This Aristotelian Weapon” (CE II 620). An Example of (Mis)use of Aristotle’s Name in the Controversy over Unbegottenness“, in: Supplements to Vigilae Christianae, 82, 2007, str. 399-409.

F. Karfík, Que fait et qui est le démiurge dans le Timée ? in: Études platoniciennes IV, Les Belles Lettres, Paris 2007, str. 129-150.

F. Karfík, L’amour pour autrui et l’amour de Dieu dans le De amore de Marsile Ficin, in: Accademia VII – 2005, Les Belles Lettres, Paris 2007, str. 11-30.

F. Karfík, Filosofie v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, in: Sborník Národního muzea v Praze (Acta Musei nationalis Pragae), Řada A – Historie, sv. 61, 2007, č. 1-2, str. 31-34.

L. Karfíková, Der Ursprung der Sprache nach Eunomius und Gregor vor dem Hintergrund der antiken Sprachtheorien, in: Supplements to Vigilae Christianae, 82, 2007, str. 279-305.

L. Karfíková, Zeit, „Selbstbeziehung des Geistes und Sprache nach Augustin, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 54, 2007, str. 230-249.

L. Karfíková, Infinito, in: Gregorio di Nissa dizionario, vyd. L. F. Mateo-Seco – G. Maspero, Città Nuova, Roma 2007, str. 349-351.

L. Karfíková, Das Geheimnis Gottes des Vaters in Augustins De Trinitate IX-X und XV, in: Andia, Ysabel de a Hofrichter, Peter L. (vyd.), Gott der Vater und Schöpfer. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, Tyrolia Verlag, Innsbruck - Wien 2007. Pro Oriente, Bd. XXXI, Wiener Patristische Tagungen, III, str. 251-261.

P. Kitzler, Passio Perpetuae and Acta Perpetuae: Between Tradition and Innovation, in: Listy filologické 130, 1-2, 2007, str. 1-19. ISBN: 0024-4457

P. Kitzler, Montanismus a Passio Perpetuae. Staré otázky, nové odpovědi? Poznámky ke knize Rexe D. Butlera, in: Listy filologické 130,3-4, 2007, str. 360-372.

P. Kitzler, Berlínská konference Perpetua's Passions, in: Listy filologické 130, 3-4, 2007, str. 381-386.

P. Kitzler, Starořecky a latinsky psaná literatura antiky a středověku v českých překladech, in: P. Kitzler (ed.), Literatura ve světě - svět v literatuře 2006-2007, Praha: Gutenberg 2007 [vyšlo 2008], str. 359-369. ISBN: 978-80-86349-32-9.

M. Koudelka, Andělský svět Jana Amose Komenského a učení Dionysia Areopagity, in: Studia comeniana et historica 37, č. 77-78, 2007, str. 84-90.

J. Matula, John Argyropoulos and his importance for Latin West, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica VII, 2007, str. 45-62.

V. Mikeš, Obraz snu a spánku u Hérakleita a Platóna a jeho filosofické souvislosti, in: Listy filologické 130, 2007, 3-4, str. 229-249.

T. Nejeschleba, Paul Oskar Kristeller jako historik renesanční filosofie a humanismu, in: Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance, Praha, Vyšehrad 2007, str. 163-173.

J. Plátová - V. Hušek, Bibliografia patristica recente di area ceca, Adamantius 13 (2007): 327-340 (ISSN 1126-6244).

J. Šubrt, Vitae eremitarum jako zábavná literatura, in: Sambucus II, Práce z klasickej filológie, latinskej medievistiky a neolatinistiky, Trnava 2007, str. 91–101.

2006

I. Adámková, Furtum sacrum? K politické roli relikvií ve středověku, in: H. Krmíčková – A. Pumprová – D. Růžičková – L. Švanda (vyd.), Querite primum Regnum Dei, Brno 2006, str. 383-391.

I. Adámková, Suger ze Saint-Denis znovu? Od Panofského k dnešku, in: Český časopis historický, 2, 104, 2006, str. 350-363.

P. Černuška, Prokop Strützel: Beatus Hroznata martyr thesaurus sub velamine sanctitatis in agro absconditus, thesaurus aureus, argenteus, gemmeus (Část), in: Na Hroznatově míse, Teplá 2006, str. 36-40.

P. Floss, Filosoficko-teologické aspekty procesů sekularizace a divinizace, in: J. Hanuš (vyd.), Vznik státu jako proces sekularizace, Brno 2006, str.25-39.

M. Havrda, Grace in Valentinian Soteriology, Occasional Papers of the Institute for Antiquity and Christianity 50, vyd. L. Hayes - B. Smith, Claremont 2006.

P. Kitzler, Passio Perpetuae a Acta Perpetuae: Mezi tradicí a inovací, in: R. Kožiak - J. Nemeš (eds.), Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, I, Bratislava: Chronos 2006, str. 27-37. ISBN 80-89027-19-9.

P. Kitzler, Augustinova kázání In natali martyrum Perpetuae et Felicitatis (Sermones 280-282), in: H. Krmíčková - A. Pumprová - D. Růžičková - L. Švanda (eds.), Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě J. Nechutové, Brno: Matice moravská 2006, s. 89-98. ISBN 80-86488-35-7.

P. Kitzler, Perpetua develata? Poznámky ke knize P. Habermehla o Passio Perpetuae a k Passio Perpetuae obecně, in: Listy filologické 129, 3-4, 2006, s. 422-430. ISSN 0024-4457 .

P. Kitzler, Latinská a řecká literatura antiky a středověku v českých překladech v roce 2005, in: E. Schleissová (vyd.), Literatura v Evropě, Praha 2006, str. 149 - 155.

H. Šedinová, Mirabilia nebo terribilia? Symbolika mořských monster ve středověku, in: Listy filologické, 1-2, 129, 2006, str. 83-116.

H. Šedinová, Expositio jako jeden ze způsobů středověkého etymologizování, in: H. Krmíčková – A. Pumprová – D. Růžičková – L. Švanda (vyd.), Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno 2006, str. 191-198.

V. Ventura, Popis knihovního fondu - Acetica, in: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny ČR, Praha 2006, str. 102-103.

2005

P. Floss, Philosophische Aspekte des II. und III. Buches De docta ignorantia, in: akta konference Nicholas of Cusa (1401-1464) His Work in the Past and his Heritage for the Future, 13.-14.11.2001 Olomouc

P. Floss, Mezi sekularizací božského a divinizací světského, in: J. Hanuš - J. Vybíral (vyd.), Evropa a její duchovní tvář, Brno 2005, str. 262-268.

F. Karfík, What the Mortal Parts of the Soul really are, in: Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science, 2, 2, 2005, str. 197-217.

P. Kitzler, Nietzsche a klasická filologie, in: F. Nietzsche, My filologové, Praha 2005, str. 138–151.

P. Kitzler, Am Rande der Textkritik von Tertullians Schrift De spectaculis, in: Exemplaria Classica: revista de filología clásica, Huelva (España), Universidad de Huelva, 9, 2005, str. 101-111.

J. Matula, Byzantine studies in the Czech Republic and Slovakia: a historical review, in: Bulletin of The Society for the Promotion of Byzantine Studies, 31, 2005, str. 96-110.

J. Matula, Immanente Ordung und universaler Friede bei Johann Amos Comenius, in: E. Schadel (vyd.), Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens, Frankfurt am Main, 2005, str. 381-399.

T. Nejeschleba, K jubileu P. prof. Vladimíra Richtera S. J., in: Studia neoaristotelica, 2, 2, 2005, str. 266-267.

T. Nejeschleba, P. Heinrich Seuse Denifle O.P. (1844-1905). Zpráva ze slavnostníno aktu, Innsbruck, 10. června 2005, in: Studia neoaristotelica, 2, 2005, 2, str. 268-269.

T. Nejeschleba, "Kníže svornosti" Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí, in: Giovanni Pico della Mirandola, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis, Praha 2005, str. 7-50.

V. Němec, Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina, in: Reflexe, 27, 2005, str. 25-49.

V. Němec, Problém nepředmětnosti v myšlení, in: Reflexe, 28, 2005, 122-122.

H. Šedinová, Mořská monstra v díle Tomáše z Cantimpré a Bartoloměje z Chlumce řečeného Klaret, in: Listy filologické, 3-4, 128, 2005, str. 295-343.

2004

P. Dvořák, Molinistická teorie vztahu Božího předvědění a lidské svobody v pozdní scholastice a dnešní analytické filozofii, Filosofický časopis 4/2004

V. Hušek, Peccata haereditaria u Ambrože Milánského, Studia theologica 6 (2004) 3 [17], s. 29-36.

L. Chvátal, Der Mensch als Mikrokosmos in den Werken Gregors von Nyssa, Byzantinoslavica 62, 2004, str. 1-24

L. Karfíková, "Augustins Polemik gegen Apuleius", in: "Apuleius, De deo Socratis - Über den Gott des Sokrates", eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von M. Balthes, M.-L. Lakmann, J. M. Dillon, P. Donini, R. Häfner, L. Karfíková, Wissenschaftliche Buchhandlung, Darmstadt 2004 (Sapere, Bd. VII), str. 162-189.

P. Kitzler, ,Quam ecclesiae hominem non fuisse?‘ Tertullianus a jeho nový portrét, in: Teologická reflexe X, 2, 2004, str. 199–209.

T. Nejeschleba, Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect, in: Verbum. Analecta neolatina VI/I, Budapest 2004, pp. 67-78.

2003

P. Floss, Cusanus und Bruno, in: Philosophy of Giordano Bruno, ed. Tomáš Nejeschleba, Palacky University Press, Olomouc, 2003, str.31-42.

P. Floss, Vrchol zření v kontextu Kusánova myšlení, in: Mikuláš Kusánský, O vrcholu zření, Vyšehrad, Praha 2003.

L. Karfíková, "Der Vater ist nicht älter als der Sohn. Gregor von Nyssa, Contra Eunomium, I, 341-385, in: "Christus bei den Vätern. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens", vyd. Y. de Andia - P. L. Hofrichter, Tyrolia Verlag, Innsbruck - Wien, opravené vydání 2004, 1. vyd. 2003 (Pro Oriente, Bd. XXVII, Wiener Patristische Tagungen, I).

P. Kitzler, Some Comments on the Czech Tertullian Scholarship, in: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity N 8, 2003, str. 47–51.

T. Nejeschleba, Antické zdroje renesanční nauky o sympatii, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica 5 - 2002, Olomouc 2003, str. 185-196.

T. Nejeschleba, Was Giordano Bruno read at the University in Olomouc in the 17th Century?, in: T. Nejeschleba, (vyd.), Philosophy of Giordano Bruno, Olomouc 2003, str. 155-158.

M. Šedina, Idea dobra mezi podobností a příbuzností v eristické metafoře Platónova dialogu Lysis, in: Platónův dialog Lysis, vyd. A. Havlíček, Praha 2003, str. 113-136.

2002

M. Havrda, Hledání věčného tvaru. Výklad zlomku z Valentinovy homilie, in: Mediterranea (sborník pro Z. Kratochvíla), vyd. M. Havrda, R. Chlup, T. Vítek, Praha 2002, str. 136-153.

M. Havrda, Mýtus o Šimonově Heleně, Religio, 2/2002, str. 267-279.

F. Karfík, Ficiniana v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, in: Bene scripsisti. Filosofie od středověku k novověku (sborník pro S. Sousedíka), vyd. J. Beneš - P. Glombíček - V. Urbánek, Filosofia, Praha 2002, str. 87-108.

L. Karfíková, Hängen die Formen von der Materie ab? Zum Chartreser Kommentar Librum hunc, in: Bene Scripsisti. Filosofie od středověku k novověku (sborník pro S. Sousedíka), vyd. J. Beneš, P. Glombíček, V. Urbánek, Praha 2002, str. 31-47.

L. Karfíková, Nostrum vivere constat ex praesenti semper tempore: Poznámka k pojetí času podle Maria Victorina, Adversus Arium, IV,15., in: Filosofia kai synoysia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse, vyd. P. Dvorský, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2002, str. 147-150.

L. Karfíková, Res significare habent. Exegese der Schrift und der Wirklichkeit nach Hugo von St. Victor (+ 1141), in: Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, vyd. P. Pokorný - J. Roskovec, Mohr Siebeck, Tübingen 2002, str. 310-322.

P. Kitzler, Umučení svaté Perpetuy a Felicity, in: Teologický sborník, 8 (2), 2002, str. 75-83.

P. Kitzler, Q. S. F. Tertullianus – Povzbuzení mučedníkům (Ad martyras), in: Teologický sborník 8 (4), 2002, str. 55–62.

J. Matula, Lorenzo Valla a jeho vízia človeka, in: Filosofia kai synoysia. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse, vyd. P. Dvorský, Vydavatelství Univerzity Palackého 2002, str. 155-163.

J. Matula, Thomas Aquinas and the Influence of Imaginatio/Phantasia on Human Being, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2002, str. 169-183.

J. Matula, The Understanding of Time and Eternity in the Philosophy of Magister John Hus, in: Time and Eternity. The Medieval Discourse, vyd. G. Jaritz, G. Moreno-Riano, Brepols, Turnhout 2002.

T. Nejeschleba, Čas, dějinnost a Bonaventura z Bagnoregia, in: P. Dvorský (vyd.), FILOSOFIA KAI SYNOUSIA, Universita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002, str. 165-169.

Šedina, The Chant of the Sirens. An Alegoricall Image of Greek Rhetoric and Philosophy in the Thought of Clement of Alexandria, in: Focus Pragensis 2, 2002, str. 58-77.

Ventura, V., Cisterciácká spiritualita, in: Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Žďár nad Sázavou 2002, str. 39-45.

V. Ventura, První pokusy o sebereflexi mnišského fenoménu. Dva pohledy, in: Studia theologica, 7/ IV., č. 1, 2002, str. 19-29.

V. Ventura, Kulturně náboženské předporozumění zdraví a nemoci, in: Kvalita života a zdraví, Praha, Triton 2002, str.28-53.

2001

P. Dvořák, John Caramuel on Future Contingents, in: Bene scripsisti. Filosofie od středověku k novověku (sborník pro S. Sousedíka), Filosofia, Praha 2001, str. 191-207.

H. Florianová - H. Šedinová, "Quadragesimale admontské. Sbírka kázání pro kající dobu", in: Listy filologické, 124, 1-2, 2001.

P. Floss, Komenský und die Tradition des florentinischen Platonismus, in: J. Matula (vyd.), Florentine Platonism and Central Europe, Olomouc 2001, str. 83-90.

P. Floss, Mikuláš Kusánský, in: Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, překlad Jan Patočka, úvodní studie P. Floss, Vyšehrad, Praha 2001.

F. Karfík, Bohuslav von Lobkowicz auf Hassenstein und der Florentiner Platonismus, in: Florentine Platonism and Central Europe, vyd. J. Matula, Olomouc 2001, str. 41-72.

L. Karfíková, Die Unendlichkeit Gottes und der unendliche Weg des Menschen nach Gregor von Nyssa, Sacris erudiri. A Journal on the Inheritance of Early and Medieval Christianity 2001, 40, str. 47-81.

J. Matula, Florentine Platonists in the Works of Caspar Knittel, in: Florentine Platonism and Central Europe, vyd. J. Matula, Olomouc 2001, str. 91-100.

J. Nechutová, Des Hofkanzlers Freude und Vergnügen, in: Mentis amore ligati. Lateinische Freundschaftsdichtungen und Dichterfreundschaft in Mittelalter und Neuzeit (Festgabe für R. Düchting), vyd. B. Körkel, T. Licht und J. Wiendlocha, Heidelberg 2001, str. 327-334.

J. Nechutová, Doctrine hussite et Réforme luthérienne, in: Question de civilisation, Luther et la Réforme (1519-1526), vyd. J.-P. Calm, G. Scheinlin, Paris, Du Temps 2001, str. 37-47.

J. Nechutová, Husovo učení a Lutherova reformace, Teologická reflexe VII (2001), str. 48-57.

J. Nechutová, Středověký text jako svědek kulturní kontinuity, Teologický sborník, 3/2001.

T. Nejeschleba, Johannes von Jessen und der Renaissanceplatonismus, in: Florentine Platonism and Central Europe, vyd. J. Matula, Olomouc 2001, str. 73-82.

2000

P. Dvořák, John Caramuel and the Possible Worlds Theory, in: Acta Comeniana, 14 (XXXVIII), Filosofia, Praha 2000, str. 87-97.

F. Karfík - Cyril Říha (vyd.), Jan Patočka, Renesance: Ficinus, Pico, Pomponatius, in: Kritický sborník 20, 2000-2001, str. 160-203.

L. Karfíková, Jan Eriugena: kosmogonie a antropologie podle De divina praedestinatione a Periphyseon, in: Teologický sborník, 1/2000, str. 63-72.

L. Karfíková, Jména toho, co nemá jméno: Pojmenování Boha podle Řehoře z Nyssy, in: Getsemany, 3/2000 (104), str. 58-68.

L. Karfíková, Die Rede von Gott nach Gregor von Nyssa. Warum ist Pluralität der theologischen Diskurse notwendig, in: Acta Universitatis Carolinae - Philologica 3: Graecolatina Pragensia, 18, 2000, str. 53-61.