Česká patristická společnost
  > aktuality  

Stránky časopisů

 • www.morcelliana.it/ita/MENU/Le_Riviste/Adamantius
  Adamantius, italský časopis zaměřený na Origena a alexandrijskou tradici; obsah posledního vydaného čísla.
 • www2.unil.ch/aelac
  Apocrypha, časopis vydávaný AELAC (Association pour l'étude de la littérature apocryphe chrétienne), rejstříky ročníků 1 (1990) - 16 (2005).
 • ccat.sas.upenn.edu/bmcr/
  Bryn Mawr Classical Review, časopis publikující výhradně recenze na antickou literaturu (včetně patristické). Archiv umožňuje prohledávání, lze si rovněž aktivovat službu zasílání nových recenzí bezplatně na e-mail.
 • www.estudiosclasicos.org/publicaciones.htm#EClas
  Estudios Clásicos, kompletní ročníky 1 (1950) - do současnosti, plné texty v .pdf zdarma.
 • www.iliteratura.cz/sekce.asp?sekceID=1779
  portál Iliteratura, sekce litterae antiquae: graecolatina; obsahuje recenze, ukázky, profily děl z období antiky a středověku
 • www.jirrs.org
  The Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, mezinárodní teologický časopis, obsahuje plné texty všech čísel (od založení v r. 2007), některé se týkají patristiky.
 • muse.jhu.edu/journals/journal_of_early_christian_studies/
  The Journal of Early Christian Studies (via Project Muse), časopis NAPS (North American Patristics Society), obsahy od roku 1996, částečně abstrakta; plnotextové ukázkové číslo zdarma 13, 1, 2005.
 • journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ECH
  The Journal of Ecclesiastical History, zdarma ke stažení články aktuálního čísla v .pdf, v placeném režimu archiv od ročníku 49 (1998).
 • jts.oupjournals.org
  The Journal of Theological Studies, rejstříky všech čísel 1 (1899) - 50 (1949); N.S. 1 (1950) - do současnosti (plné texty a .pdf jsou v placeném režimu).
  Rejstříky jsou také dostupné na stránkách Biblical studies .org.uk (zde jsou některé starší články v .pdf).
 • www.romansociety.org/publicat.htm
  The Journal of Roman Studies, zdarma rejstříky ročníků 86 (1996) - 91 (2001), rejstříky a abstrakty ročníků 92 (2002) - do současnosti.
 • www.ftsr.ulaval.ca/ltp/idx_numeros.asp?lng=ang_
  Laval théologique et philosophique, obsahy od ročníku 1 (1945), u novějších čísel abstrakta.
 • 198.62.75.1/www1/ofm/sbf/LA.pdf
  Liber annus (Jeruzalém), plné texty od ročníku 39 (1989) - 56 (2006).
 • lf.clavmon.cz
  Listy filologické, naskenované všechny obsahy čísel od roku 1874, resumé článků od roku 2003, ukázkové číslo ve full-textu; vybrané plné texty
 • www.ingentaconnect.com/content/brill/mne
  Mnemosyne (via IngentaConnect), zdarma rejstříky ročníků 16 (1963) - do současnosti, plný text jednoho (náhodného?) čísla v .pdf, ostatní plné texty v placeném režimu; informace o časopise na stránkách vydavatele.
 • www.parresia.cz
  Parrésia, revue pro východní křesťanství, nová i starší čísla revue, informace o dosud vydaných a připravovaných svazcích edice Pro Oriente, ukázky (až 1/5 knihy) a další informace.
 • www.plekos.uni-muenchen.de/startseite.html
  Plekos, on-line časopis, který nabízí plné texty v pdf, převážně recenze na nejnovější literaturu pozdní antiky včetně raně křesťanské.
 • www.revue-rsr.com/tables
  Recherches de Science Religieuse, zdarma rejstříky ročníků 1 (1910) - 81 (1993), rejstřík a abstrakty ročníků 82 (1994) - do současnosti.
 • documents.irevues.inist.fr/handle/2042/1
  Revue d’études augustiniennes et patristiques (dříve Revue des études augustiniennes, dříve Année théologique augustinienne), archiv časopisu nabízí zdarma ke stažení v .pdf všechna čísla, resp. články publikované v letech 1955-2000; umožňuje vyhledávání podle jména, předmětu atd.
 • www.bookreviews.org/
  Review of Biblical Literature, obsahuje archiv plných textů recenzí.
 • www.rhm.uni-koeln.de
  Rheinisches Museum für Philologie, plné texty ročníků 93 (1950) - 147 (2004) zdarma v pdf, rejstříky až do současnosti.
 • salve.op.cz
  Salve, revue pro teologii a duchovní život. V archivu příležitostně plné texty, zvláště u recenzí (včetně patristické literatury).
 • www.phil.muni.cz/wuks/sborniky-ffmu
  Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity (SPFFBU), řada klasická (N); plné texty v .pdf od ročníku 1996 (N1), zatím do roku 2005 (N10).
 • www.sehepunkte.de
  Sehepunkte, internetový časopis, který publikuje výhradně recenze (antické a pozdně antické literatury, často i patristické); vyhledávat lze podle tématu či jména; plné texty v .pdf jsou volně ke stažení; dobrý přehled o nejnovější odborné literatuře.
 • www.studiatheologica.eu
  Studia theologica, teologický čtvrtletník vydávaný ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult. Rejstříky a resumé článků od roku 2003 zdarma jsou v databázi Central and Eastern European Online Library (plné texty v placeném režimu, recenze zdarma).
 • www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issues&pid=0049-3449
  Teología y Vida (via CsiELO), archiv časopisu nabízí on-line články v pdf od ročníku 41 (2000).
 • theolrel.unibas.ch/theologische-zeitschrift/fruehere-hefte-und-jahrgaenge/
  Theologische Zeitschrift, archiv časopisu nabízí on-line články v pdf od ročníku 52 (1996), od r. 61 (2005) abstrakty.
 • www.dscc.uniba.it/periodiciecollane/vetera_christianorum.htm
  Vetera Christianorum, časopis vydávaný Dipartimento di Studi Classici e Cristiani (Università degli Studi di Bari), zdarma rejstříky ročníků 1 (1964) - do současnosti.
 • www.ingentaconnect.com/content/brill/vc
  Vigiliae Christianae (via IngentaConnect), zdarma rejstříky ročníků 1 (1947) - do současnosti, plný text jednoho (náhodného?) čísla v .pdf, ostatní plné texty v placeném režimu; informace o časopise na stránkách vydavatele.
 • www.voxpatrum.pl/voxp.html
  Vox Patrum, polský patristický časopis, k dispozici obsahy od roku 1981, u nových čísel i abstrakta.
 • www.oeaw.ac.at/kvk/kv04.htm
  Wiener Studien, časopis pro klasickou filologii, patristiku a latinskou tradici, obsahy od roku 1995; od roku 1998 jsou zdarma on-line recenze.
 • www.atypon-link.com/WDG/loi/zach
  Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity, zdarma rejstříky ročníků 5 (2000-2001) - do současnosti, plný text jednoho (náhodného?) čísla v .pdf, ostatní plné texty v placeném režimu; informace o časopise na stránkách vydavatele.
 • www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/
  Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, archiv nabízí zdarma full-texty uveřejněných článků v letech 1988-2000 (Bd. 73-113). novější články v placeném režimu.
 • www.kirke.hu-berlin.de/kirke/journal.html#voll
  seznam časopisů věnovaných obecně antice a klasickým studiím zároveň s odkazy na jejich plnotextové verze nebo alespoň na obsahy, případně jednotlivé články


Edice církevních otců, překlady do světových jazyků

 • patristica.net/graeca
  Migneho Patrologia Graeca, přehled svazků dostupných ve formátu PDF nebo na GoogleBooks; podobný seznam je též na blogu Rogera Pearse a na blogu Francise Turretina.
 • patristica.net/latina
  Migneho Patrologia Latina, přehled svazků dostupných ve formátu PDF nebo na GoogleBooks; podobný seznam je též na blogu Rogera Pearse a na blogu Francise Turretina.
 • Patrologia Orientalis
  přehled dostupných svazků na blogu Rogera Pearse a na blogu Francise Turretina.
 • www.corpuschristianorum.org
  projekt Corpus Christianorum, přehled edičních řad (Series Graeca, Series Latina, Continuatio Mediaevalis a mnoho dalších), seznam publikovaných a připravovaných titulů s přímými odkazy do katalogu vydavatelství Brepols.
 • www.ruhr-uni-bochum.de/fontes
  projekt Fontes Christiani, řada biligvních vydání latinských a řeckých raně křesťankých autorů (Brepols); seznam dosud vydaných svazků a ediční plán.
 • www.oeaw.ac.at/kvk/kv01.htm
  ediční řada Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL), seznam dosud vydaných svazků uspořádaný podle jmen autorů, podle čísla svazku, plánované tituly. Seznam svazků dostupných online je na blogu Rogera Pearse.
 • www.sources-chretiennes.mom.fr
  ediční řada Sources chrétiennes, seznam dosud vydaných svazků, plánované tituly, pozvánky na související kolokvia a řada dalších informací.
 • http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/gcs/
  ediční řada Griechischen christliche Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte (GCS); seznam dosud vyšlých svazků, ke stažení následující texty ve formátu .pdf:
  Anonyme Kirchengeschichte (Gelasius Cyzicenus) = 1,1 MB (PDF)
  Daniel-Kommentar Hippolyts = 501 KB (PDF)
  Handschriften-Register zu Albert Ehrhard = 768 KB (PDF)
  Martyrium Clementis = 1,35 MB (PDF)
  Miraculum Clementis - Codex Parisinus graecus 1510 (D) = 44 KB (PDF)
 • www.ccel.org/fathers.html
  Christian Classics Ethereal Library, elektronická verze anglických překladů církevních otců, publikovaných knižně v 19. stol. v řadách Ante-Nicene Christian Library (resp. Ante-Nicene Fathers) a Nicene and Post-Nicene Fathers. Od apoštolských otců pro Řehoře Velikého.
 • www.dmgh.de
  Monumenta Germaniae Historica digital, on-line plné latinské texty z ediční řady Monumenta Germaniae Historica.
 • www.tertullian.org
  stránky Rogera Pearse věnované Tertullianovi; výchozí bod na internetu při bádání o tomto autorovi; obsahuje celou řadu plných textů se vztahem k Tertullianovi (článků, ale i knih), plné latinské texty všech jeho děl a překlady do světových jazyků všech jeho děl.
 • www.tertullian.org/fathers
  stránky Rogera Pearse, na nichž shromažďuje anglické překlady církevních otců, včetně syrských, arménských či obskurních. Hledáte-li překlad autora, jímž se zabýváte, podívejte se sem.
 • www.archive.org
  Jak píše ve svém blogu věnovanému patristice Roger Pearse, na internetovém portálu www.archive.org, který poskytuje volně ke stažení digitalizované texty včetně patristických, jsou k dispozici některé plné svazky v řadě Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte: seznam dostupných svazků je dostupný na adrese http://www.paginasprodigy.com/asesoriainformatica/gcs_list.htm včetně přímých linků ke stažení.
 • www.unifr.ch/bkv/awerk.htm
  Bibliothek der Kirchenväter, německé překlady vybraných patristických autorů, plně dostupné vybrané svazky (knižně vydáno na přelomu 19. a 20. stol.).
 • www.newadvent.org/fathers
  New Advent, stránky obsahující velký počet anglických překladů z nejrůznějších církevních otců i anonymních raně křesťanských spisů
 • www.geocities.com/trvalentine/orthodox/mystagogy.html
  anglický překlad Fótiova díla Mystagogy of the Holy Spirit
 • frcoulter.com/leo/index.html
  vybrané sermones Lva Velikého; latinsky, některé s anglickým překladem; rovněž namluvené a dostupné ve formátu mp3
 • www.earlychristianwritings.com
  Early Christian Writings, stránky obsahující anglické překlady především apokryfních či gnostických textů (od NZ dob po Órigena)
 • www.gnosis.org/naghamm/nhl.html
  The Nag Hammadi Library, součást The Gnostic Society Library na stránkách The Gnostic Archive; stránky věnované gnózi, obsahuje anglické překlady textů z Nag Hammádí, křesťanské apokryfy, Corpus Hermeticum, manichejské, mandejské a katrské texty v překladech.
 • www.forumromanum.org/literature
  Corpus Scriptorum Latinorum, knižnice autorů píšících latinsky od antiky až po 18. stol., obsahuje vybraná díla v latině i překladech do moderních jazyků
 • www.nationalgeographic.com/lostgospel/
  stránky National Geographic věnované Jidášovu evangeliu včetně fotografií Codexu Tchacos, koptské transkripce a anglického překladu
 • www.patristik.dk/Forside.htm
  Nordisk Patristik Bibliografi, stránka poskytující bibliografický přehled literatury o patristice a překladů do severských jazyků (dánština, švédština, norština atd.)
 • patrologia.pravoslavie.bg
  stránky „Bulharské patrologie“: obsahuje mj. plné texty v řeckých a latinských originálech (někdy i s bulharským překladem) rozdělené na prameny 1.-3. století, 4.-8. stol. a po 8. stol.
 • www.wtl.us.edu.pl/pdf/bibliografia_tlumaczen_OK.pdf
  stránky polské patrologie, bibliografický souhrn polského bádání do roku 2006.
 • www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
  Bibliotheca Augustana, kolekce plných textů v latině a řečtině a živých jazycích; obsahuje antické i křesťanské autory
 • www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html
  Internet Christian Library, další sbírka překladů raně křesťanských a patristických textů, obsahuje spisy apoštolských otců, novozákonní texty, z patristiky překlady Tertulliana, Cypriana, Órigena (Contra Celsum), Augustina, kréda a kánony a odkazy na další linky
 • www.monachos.net/library/Patristics_Master_List
  další stránky obsahující překlady vybraných církevních otců do angličtiny; obsaženi jsou i méně známí a pozdější.
 • www.orthlib.ru
  stránky věnované ruské patristice; ruské překlady patristických autorů (Augustinus, Ambrož, Ondřej Krétský, Athansios, Kappadočané, Jan Zlatoústý, Jan Damašský, Eirénaios a další).
 • moses.creighton.edu/harmless/bibliographies_for_theology/Patristics_0.htm
  Bibliographies for the Study of Early Christianity & Patristic Theology, anotované bibliografie k patristice: k Ignatiu Antiochejskému a mučednictví, k Órigenovi, Athanasiovi a trojičním sporům, Kyrillu Alexandrijskému, Augustinovi a latinskému Západu, sv. Antonínovi a monasticismu, Kyrillu Jeruzalémskému a ženám v rané církvi.


Plné texty na internetu, knihy ke stažení

 • www.archive.org
  Internet Archive, nesmírně užitečný archiv full-textových publikací; po zadání jména autora či tématu (např. Augustin, patristics, Latin, Greek atd.) se objeví relevantní položky: naskenované celé knihy ke stažení ve formátu .pdf (většinou jde o starší publikace mimo copyright, obecně zhrub do 20. let 20. stol); obsahuje například některé svazky Patrologie, Analecta Hymnica, Ante-Nicene Fathers, Fathers of the Church a mnoho dalšího. Jedinečný pomocník.
 • books.google.com
  Google Book Search, služba, která dokáže vyhledat knihy; celá řada knih z 19. století a starších je zde ve full-textu a je možno je stáhnout v .pdf; u jiných titulů, novějších, je často umožněn alespoň náhled na několik desítek ukázkových stran; pro oblast patristiky či klasické filologie je ke stažení celá řada starších titulů.
 • search.ebscohost.com
  EBSCO Host, jedna z nejvýznamnější plnotextových databází, poskytujících plné texty vědeckých časopisů včetně patristických; plný přístup funguje pouze z počítačů institucí, které mají zakoupenou licenci, tj. většina univerzit, AV ČR, či knihoven; obsahuje například plné texty časopisu Vigiliae Christianae v pdf od roku 1999 (vždy s ročním zpožděním); plné texty časopisu Church History od roku 1993 a další.
 • www.jstor.org
  Journal Storage, vedle EBSCa druhá nejvýznamnější plnotextová databáze, poskytující články a recenze z vědeckých, převážně humanitních periodik; stejně jako v případě EBSCA je plný přístup umožněn jen institucím s licencí; obsahuje plné texty Vigiliae Christianae z let 1947–2002; Church History 1932–2002; Harvard Theiological Review 1908–2002 a další.
 • kramerius.nkp.cz
  Kramerius, systém Národní knihovny v Praze, kde jsou přístupné plné verze časopisů a vybraných starých publikací; z časopisů obsahuje například plné texty Blahověsti, která v 19. stol. přinesla celou řadu překladů z patristických autorů; funguje pouze v NKP, funguje i přístup z AV ČR v Praze.
 • openaccess.leidenuniv.nl/dspace/community-list
  DSpace at Leiden University, on-line archiv univerzity v Leidenu, umožňuje zdarma přístup k plným textům disertací či vybraným článkům badatelů, kteří v Leidenu působili či působí. Relevantní oddíly jsou „Philosophy“ a „Religious Studies“, pak je možno porhlížet abecedeně seřazené on-line plnotextové položky.
 • www.documentacatholicaomnia.eu
  Documenta catholica omnia, rozsáhlá elektronická databáze starokřesťanských textů. Obsahuje např. text Bible (řecky, latinsky i v dalších jazycích), dokumenty katolické církve či Migneho Patrologii.
 • www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp
  La Base d'Information Bibliographique en Patristique, rozsáhlá elektronická databáze věnovaná patristice (anglická verze).
 • www.luc.edu/faculty/mhooker/google_books-bible_judaism_christianity.html
  Bible, Judaism, Christianity via Google Book Search, nově budovaná databáze odkazů na nejrůznější starokřesťanské zdroje, členěná do tematických celků.
 • classicsindex.wikispaces.com
  Indices to Google Book Search and Other Full-Text Books Online, materials for the study of Greek and Roman Classics, Early Judaism, and Christianity.


Encyklopedie, bibliografie

 • www.bautz.de/bbkl - Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon; abecedně uspořádaný slovník nejen patristických autorů; fundovaně sepsaná hesla obsahují vždy obsáhlé a aktualizované bibliografie pokrývající jak prameny, tak sekundární literaturu.
 • anu.theologie.uni-halle.de/ST/harnack - stránky věnované Adolfu von Harnackovi včetně rozsáhlé bibliografie jeho prací a prací o něm


Rozcestníky, instituce

 • www.aiep-iaps.org
  Association Internationale des Études Patristiques / International Association of Patristics Studies (AIEP/IAPS); stránky obsahují mj. bibliografické bulletiny shrnující patristické bádání za jednotlivá léta (prozatím 2004-2007).
 • moses.creighton.edu/NAPS/napslinks/index.htm
  North American Patristics Society (NAPS), k dispozici jsou m.j. linky věnované jednotlivým patristickým autorům (Athanasios, Kappadočané atd.), sbírkám překladů patristických textů atd.
 • litterae.phil.muni.cz
  Litterae ante portas, v ČR ojedinělý korpus textových databází zabývajících se antikou a křesťanským starověkem, medievistikou, biblistikou, teologií, historií; nutné je mít přihlašovací jméno a heslo (kontaktujte ing. Markétu Jurášovou z FF MU v Brně: podmínky přístupu a kontakty); zajišťuje přístup např. k databázím Patrologia Latina a Graeca; Corpus Christianorum, Thesaurus linguae Graecae a další. Kompletní přehled databází, jež server nabízí, a podrobnější informace.
 • www.studia-christiana.net
  Centrum pre štúdium kresťanstva; upozornění na konané akce, přehled vydaných knih; v oddílu Články, Studia Christiana – naša prvá edícia jsou ke stažení v .pdf plné texty sborníku z konference „Svätec a jeho funkcie v spoločnosti“ (I-II, Bratislava 2006). Období rané církve se věnují následující články:
  Juraj BÁNDY: Svätosť u proroka Izaiáša (p. 13-25)
  Petr KITZLER: Passio Perpetuae a Acta Perpetuae: Mezi tradicí a inovací (p. 27-37)
  Marek BABIC: Svätec v 4. storočí (p. 39-53)
  Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ: Úloha světce ve společnosti 5. – 8. století (p. 55-68)
  Václav JEŽEK: Dualismus aneb boj ducha a těla v syrské duchovní tradici (p. 69-80)
  Beata ČIERNIKOVÁ: Význam sv. Mesropa Maštoca a sv. Prekladateľov v arménskej cirkvi (p. 81-89)
 • www.voxpatrum.pl
  Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, Katolická univerzita Lublin; upozornění na konference, bibliografie, odkaz na významný patristický časopis Vox Patrum, kde jsou k dispozici obsahy od roku 1981, u nových čísel i abstrakta.
 • www2.unil.ch/aelac
  Association pour l'étude de la littérature apocryphe chrétienne (AELAC), společnost pro studium apokryfní literatury nabízí na svých stránkách rozsáhlou bibliografii a informace o svých publikacích, mezi nimi projekt Corpus christianorum Series apocryphorum a časopis Apocrypha).
 • www.fourthcentury.com
  Four Century Christianity, stránky věnované studiu křesťanství ve 4. století (včetně raného egyptského mnišství), obsahují řadu zajímavých textu a bibliografických seznamů.
 • nazianzos.fltr.ucl.ac.be
  Nazianos - le site web du Centre d'Études sur Grégoire de Nazianze / the website of the Centre for the Study of Gregory of Nazianzus: Université catholique de Louvain, Département d'études grecques, latines et orientales.
 • www.codexsinaiticus.org
  Codex Sinaiticus Project is an international collaboration to reunite the entire manuscript in digital form and make it accessible to a global audience for the first time. Drawing on the expertise of leading scholars, conservators and curators, the Project gives everyone the opportunity to connect directly with this famous manuscript.
  > aktuality  

Poslední změna: 5. 9. 2016
Připomínky k této stránce pište na tento e-mail.
Počet návštěvníků:
Valid HTML 4.01 Transitional