> aktuality  
   
Patristická společnost
Patristická společnost České republiky je spolkem, jehož cílem je podpora patristického bádání v České republice. Společnost byla registrována ministerstvem vnitra dne 22. září 2008 (IČO 22723129, nové stanovy sdružení přijaté valnou hromadou 24. 9. 2015).

Korespondenční adresa:
Patristická společnost ČR, CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
Email: patristickaspolecnost [zavináč] gmail.com

Vedení společnosti zvolené na období 2020-2024:

Předsedkyně: Lenka Karfíková
Tajemník: Vít Hušek
Jednatelé: Matyáš Havrda, Jana Plátová, Pavel Dudzik
Revizní komise: Jan Amos Dus, David Vopřada, Iva Adámková

V současné době má společnost 71 členů, jejich aktuální seznam najdete zde.
Zájemci o členství jsou vítáni, společnost je otevřena nejen akademickým pracovníkům, ale i studentům. Přihláška do společnosti je ke stažení zde (.doc, .pdf), vyplněnou přihlášku zašlete na adresu, která je uvedena v jejím zápatí. Stanovy společnosti jsou zde.
Konference

Jedním z hlavních cílů činnosti společnosti je pořádání konferencí, kolokvií, seminářů a jiných setkání zájemců o patristické bádání.

2024: Internetový patristický seminář

Na rok 2024 připravujeme další setkání patristického semináře, pořádaného Patristickou společností ČR a Slovenskou patristickou společností. Setkání se konají zpravidla jednou měsíčně, v pondělí od 18 hodin, formou videokonferencí.
Témata setkání:

19. 2. Pavel Milko, Studium kánonů období patristiky a sněm v Gangrách. Aneb mohou podle kánonů ženy nosit kalhoty a vegani nejíst maso?

11.3. Tomáš Machula, Ctnosti patristické a středověké

22.4. Karolína Štauberová, Mariino ustavičné panenství (problematika kánonů Druhého konstantinopolského koncilu 553)

21.10. Johannes Zachhuber, Christian Philosophy in Late Antiquity

25.11. Michaela Falátková, Umělá inteligence a přepis latinských rukopisů

 → Program a odkaz pro připojení (pdf)

 

2023: Internetový patristický seminář

V roce 2023 pokračuje patristický seminář, pořádaný Patristickou společností ČR a Slovenskou patristickou společností. Setkání se konají zpravidla jednou měsíčně, v pondělí od 18 hodin, formou videokonferencí.
Témata setkání:

23. 1. Vít Hušek, Novozákonní katény

20. 2. Anabela Katreničová, Manželství u sv. Augustina

20. 3. David Vopřada, Ambrož z Milána, Hexameron: otázky a výzvy

17. 4. David Cielontko, Lichocení jako nástroj výuky v Tomášově evangeliu dětství

22. 5. Jaroslav Rytíř, Klementovo pojetí agapé/filia ve Strom. II

12. 6. Miloš Lichner, Kristológia Leva Veľkého

23. 10. Petr Havlík, Řehoř z Nyssy

20.11. Maria Horiacha, Macarius Reconsidered: Two Attempts at Critical Revision by Mark the Monk and Diadochus of Photice

Po semináři dne 23. 10. 2023 se konala výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byla přijata jedna nová členka.

 → Zápis z valné hromady společnosti

 

2022: Internetový patristický seminář

V roce 2022 pokračuje patristický seminář, pořádaný Patristickou společností ČR a Slovenskou patristickou společností. Setkání se konají zpravidla jednou měsíčně, v pondělí od 18 hodin, formou videokonferencí.
Témata setkání:

24. 1. Filip Outrata, Julián z Aeclana

14. 2. Markéta Dudziková, Kniha Kazatel podle Řehoře z Nyssy aneb Šalomounova filosofie přírody

21. 3. Ladislava Říhová, Poslední soud bez Krista? K významu eschatologie u Minucia Felixe

25. 4. Filip Karfík, Evagrios Pontský: Jak se rodí myšlenky

30. 5. Jiří Pavlík, Reflexe problému křesťanské identity ve 2. století

20. 6. Zuzana Vítková, Bible a koptská magie

24. 10. Patricia Ciner (San Juan, Argentina), Genesthai theoi. The issue of divinization in Origen’s Commentary on the Gospel of John

28. 11. Klára Petříková, Juliána z Norwiche a její Vidění

Po semináři dne 24. 10. 2022 se konala výroční valná hromada Patristické společnosti.

 → Zápis z valné hromady společnosti

 

2021: Internetový patristický seminář

Patristická společnost ČR a Slovenská patristická společnost uspořádaly patristický seminář, který probíhal formou videokonferencí.
Témata setkání:

25. 1. Lenka Karfíková, Diova božská hra: Čas ve Vychovateli Klementa Alexandrijského

22. 2. Róbert Horka, Lze vidět netělesného Boha tělesným zrakem? (Augustin, Sermo 277)

22. 3. Matyáš Havrda, V jakém smyslu je křesťanská filosofie filosofií a v jakém smyslu jí není?

26. 4. Veronika Černušková, Soteriologie Klementa Alexandrijského podle Excerpt 27

24. 5. Marcela Andoková, Proč se Tyconius nestal katolíkem? Vliv spisu Liber regularum na Augustinovu koncepci Božího milosrdenství v homiliích na 1. Janův list

21. 6. Jana Plátová, Amnésikakía u Klementa Alexandrijského

20. 9. Pavel Dudzik, Př 8,22-25 ve sporu Markella z Ankýry s Eusebiem z Kaisareie

18. 10. Erika Brodňanská, Exegeze Řehoře z Nazianzu

22. 11. Jiří Šubrt, Konfesionální diskurs v Augustinových Confessiones

13. 12. Václav Němec, Boëthiova Filosofie utěšitelka

Po semináři dne 22. 11. 2021 se konala výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo přijato pět nových členů.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2020: Eterniny, Time and History in Patristic Thought
Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení

Ve dnech 17.-18. září 2020 proběhla v Praze výroční patristická konference, kterou uspořádala Evangelická teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR.
    Anotace: Křesťanský postoj k času a dějinám je ambivalentní: Bůh zůstává mimo veškeré plynutí času, a přesto se právě v něm zjevuje. Člověk jako stvořená bytost se vztahuje k tomu, co ve všech ohledech přesahuje jeho vlastní danosti (existenci v čase a mnohosti, proměnlivost, pomíjivost, smyslovost), ale nemůže se k tomu vztahovat jinak než prostřednictvím těchto svých daností. V rámci konference si chceme položit otázku po vztahu těchto dvou způsobů bytí. Vzdalují člověka podmínky jeho existence od Boha, nebo jsou cestou k němu? Program konference (pdf), anotace příspěvků (pdf).
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo zvoleno vedení společnosti na roky 2020-24 a přijati dva noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2019: XVIIIth International Conference on Patristic Studies

Ve dnech 19.-23. srpna 2019 proběhla v Oxfordu pravidelná mezinárodní patristická konference.
    V průběhu konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijati dva noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2018: Priatelia a oponenti – Friends and opponents: How did Church Fathers write about their friends and opponents

Ve dnech 20.-21. září 2018 proběhla v Bratislavě mezinárodní konference s tématem "Priatelia a oponenti", pořadatelem byla Slovenská patristická společnost, Teologická fakulta Trnavské univerzity a Patristická společnost ČR.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijati dva noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2017: The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms

Ve dnech 15.-16. června 2017 proběhla v Olomouci mezinárodní konference s názvem »The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and their reception in the early Christian tradition«.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byl přijat jeden nový člen.

 → Zápis z valné hromady společnosti

2016: Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna - Kazateľ, Príslovia, Pieseň piesní

Ve dnech 22.-23. září 2016 proběhla v Bratislavě mezinárodní konference o recepci "šalamounových knih", pořadatelem byla Slovenská patristická společnost, Teologická fakulta Trnavské univerzity a Patristická společnost ČR.
    V druhý den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo zvoleno vedení společnosti (na období 2016-2020) a přijat jeden nový člen.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Patristická konference 2015

Ve dnech 24.-25. září 2015 proběhla v Olomouci výroční patristická konference, pořadatelem byla Patristická společnost ČR a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Na konferenci zaznělo 21 referátů, v nichž účastníci představili oblast svého zájmu. Další informace a program najdete na stránce konference.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byly přijaty nové stanovy společnosti, Iva Adámková byla zvolena dalším členem revizní komise a bylo přijato šest nových členů společnosti.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Colloquium Clementinum 2014: Clement's Biblical Exegesis

Ve dnech 29.-31.května 2014 proběhla v Olomouci mezinárodní konference o Klementovi z Alexandrie a jeho biblické exegezi (Colloquium Clementinum II), pořadatelem byla Patristická společnost a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty za podpory Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Více informací na stránce konference.
    V druhý den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijaty dvě nové členky.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Patristická konference 2013

Ve dnech 19.-20. září 2013 proběhla v Praze výroční patristická konference, pořadatel byla Katolická teologická fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR. Tématem byla „Patristická exegeze Písma“. Na konferenci zaznělo 23 referátů. Další informace a program najdete na stránce konference.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijati čtyři noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Patristická konference 2012

Ve dnech 20.-21. září 2012 proběhla v Olomouci výroční patristická konference, pořadatelem byla Patristická společnost ČR a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Na konferenci zaznělo 30 referátů, v nichž (podobně jako v roce 2008) účastníci představili oblast svého zájmu. Další informace a program najdete na stránce konference.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo zvoleno vedení společnosti (na období 2012-2016) a přijato šest nových členů.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Konference 2011: Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie

Ve dnech 5.-7. října 2011 uspořádalo Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Katedra filosofie FF UP konferenci Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie. Součástí konference bylo i několik příspěvků z oblasti patristiky, a to v první den jejího konání (referáty o Irenejovi, Augustinovi, Juliánovi z Aeclana, Řehořovi z Nyssy, Jeronýmovi a Maximu Vyznavačovi). Další informace a program najdete na stránce konference.
    V první den konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byli přijati čtyři noví členové.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Colloquium Clementinum 2010

Ve dnech 21.-23. října 2010 proběhlo v Olomouci mezinárodní kolokvium o Klementovi z Alexandrie a sedmé knize jeho Stromat, pořadatelem byla Patristická společnost ČR ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Program konference zahrnoval 16 příspěvků, které pokrývaly hlavní témata sedmé knihy Klementových Stromat. Hlavní přednášky přednesli prof. Annewies van den Hoek a prof. Alain Le Boulluec.
    V závěru konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž byl přijat jeden nový člen.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Colloquium Dionysiacum 2009

Ve dnech 30.-31. října 2009 proběha v Praze konference o díle a odkazu Dionysia Areopagity, pořadatelem byla Evangelická teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR. Podrobnější informace najdete na stránce konference.
    V závěru konference proběhla výroční valná hromada Patristické společnosti, při níž bylo přijato šest nových členů.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Patristická konference 2008

Ve dnech 7.-8. listopadu 2008 proběhla v Olomouci patristická konference, jejímž cílem bylo sezvat pokud možno všechny domácí zájemce z řad akademických pracovníků, doktorandů i studentů a vytvořit platformu setkávání a výměny informací o patristice. Program konference zahrnoval 28 přednášek rozdělených do osmi sekcí, plenární přednášky pronesli doc. Václav Ventura, prof. Lenka Karfíková a prof. František Kunetka.
    V průběhu konference se konala zakládající schůze společnosti, při které bylo zvoleno vedení společnosti na období 2008-2012 v tomto složení - předsedkyně: Lenka Karfíková, tajemník: Matyáš Havrda, jednatelé: Iva Adámková, Vít Hušek a Jana Plátová, revizní komise: Pavel Dudzik a Jan Amos Dus.

 → Zápis z valné hromady společnosti

Mezinárodní patristická asociace
Informace pro zájemce o členství v mezinárodní patristické asociaci (AIEP/IAPS, stránky jsou na adrese www.aiep-iaps.org) je k dispozici v přiloženém dopise prof. L. Karfíkové, národní korespondentky ČR (.doc, .pdf).
Rozesílání informací (elektronická konference)
Pro operativní zasílání aktuálních informací z patristiky (pozvánky na konference, zajímavé publikace, volná místa apod.) jsme vytvořili virtuální skupinu patristickaspolecnost v rámci služby GoogleGroups. Pokud máte o takové informace zájem, zde se můžete přihlásit.

Účast na této službě není vázaná na členství v patristické společnosti, zasílání informací lze kdykoli odhlásit.

Registrovaní členové GoogleGroups mají navíc přístup do archivu starších zpráv. Zprávy přicházejí z adresy patristickaspolecnost [zavináč] googlegroups.com - pozor na záměnu s oficiální adresou patristické společnosti.

Přihlásit se k zasílání informací
E-mail:

Aktuality
Na stránkách patristické společnosti dále nabízíme informace o plánovaných konferencích, několik bibliografických seznamů (odkazy na plné texty, recenze a anotace primární i sekundární literatury) a užitečné odkazy (registry a archivy časopisů, ediční projekty, full-textové archivy apod.). Snadnější orientaci na těchto stránkách může napomoci přehled posledních změn v sekci Aktuality. Vaše příspěvky k zvelebení stránek společnosti jsou vítány.
  > aktuality  

Poslední změna: 20. 4. 2021
Připomínky k této stránce pište na tento e-mail.