Česká patristická společnost
  > aktuality  
   
Patristická konference 2015
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristická společnost ČR srdečně zvou zájemce z řad akademických pracovníků, doktorandů i studentů z ČR a blízkého i vzdáleného okolí na výroční patristickou konferenci, která se bude konat ve dnech 24.-25. září 2015 v Olomouci v rámci projektu Historie a interpretace Bible.
    Téma konference není stanoveno, podobně jako v letech 2008 a 2012 by účastníci konference měli ve svých referátech představit oblast svého zájmu formou dvacetiminutového příspěvku.

Program konference (poslední aktualizace 7. 9.)

> program s anotacemi (pdf)
> plakát (pdf)

čtvrtek 24.9.
9:00zahájení konference

Miloš Lichner: Jednota a pokora ako východisko teologického chápania „rehoľných sľubov“ u sv. Augustína.

 přestávka na kávu
10:30sekci moderuje Lenka Karfíková

Hana Horáková: Amillenarismus Augustina z Hippo

Róbert Horka: Rétorická analýza Augustínovej vianočnej homílie č. 119

Marcela Andoková: Pohľad na ľudskú sexualitu a hriech vo vybraných patristických komentároch k Ž 50,7 (podľa LXX)

 přestávka na oběd
14:00sekci moderuje Róbert Horka

Vladimír Hrabal: Funkce jazyka a trojiční terminologie v Hilariově De Trinitate

Ladislava Říhová: Arnobius a Kristus: Pojetí Krista v Arnobiově spisu Adversus nationes

David Vopřada: Matka v Ambrožově teologii

 přestávka na kávu
16:00sekci moderuje David Vopřada

Vít Hušek: Quod futuri sumus iam nunc nos esse credamus: motivy zbožštění u Jeronýma

Václav Němec: Primordiální příčiny: transformace božských jmen Dionysia Areopagity u Jana Eriugeny

Haig Utidjian: „Písni podivuhodná“. Nové poznatky v interpretaci ódy sv. Řehoře z Nareku

 přestávka na kávu
17:45Valná hromada Patristické společnosti ČR
19:00Společná večeře
pátek 25.9.
8:30sekci moderuje Veronika Černušková

Jan Dus: Apoštol Petr – spolustarší, svědek Kristových utrpení, účastník budoucí slávy (1Pt 5,1)

Radka Fialová: Justinův výklad Žalmu 22 (21 LXX) (Dial. 97–106)

Jana Plátová: Kolik zlomků Klementova spisu Hypotypóseis vlastně máme?

 přestávka na kávu
10:30sekci moderuje Jan Dus

Lenka Karfíková: Vlastní jméno v kappadocké polemice proti Eunomiovi

Magdaléna Marunová: Tehdy celé stvoření bude jedním tělem

Markéta Bendová: Napodobovat sourodé. Vykoupení skrze svátosti podle Katechetické řeči Řehoře z Nyssy

 přestávka na oběd
14:00sekci moderuje Vít Hušek

Václav Ježek: Pohřební řeči Řehoře Nazianzského jako zdroj pro pochopení jeho filozofie a teologie

Sylva Ondrejičková: Antiochie a Jeruzalém u sv. Jana Zlatoústého

Jiří Pavlík: Parrésia jako charakterizace postav v díle Jana Chrýsostoma

 přestávka na kávu
16:00sekci moderuje Walerian Bugel

Vyacheslav Lytvynenko: Athanasius' Orationes Contra Arianos in the Old Slavonic translation

Edita Mendelová: Duchovní nauka Abba Dorothea z Gazy

Filip Horáček: Synesios z Kyrény - filosof, křesťan, pohan?

Pavel Milko: Věroučné texty patristického období


Připomínky k této stránce pište na tento e-mail.
Valid HTML 4.01 Transitional