Česká patristická společnost
  > aktuality  

Bibliografické seznamy

 • Bulletin d’information et de liaison, vydávaný každoročně Mezinárodní patristickou asociací, ročníky 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 (pdf).
 • Výběrová bibliografie k alexandrijskému křesťanství se zvláštním zřetelem k dílu Klementa Alexandrijského (sestavily J. Plátová a V. Černušková ve spolupráci s J. Janalíkem a J. Tůmou), všechny články jsou k dispozici na CMTF UP, ke stažení (pdf).
 • Výběrová bibliografie českých překladů a odborných studií vztahujících se k alexandrijské tradici (ve velmi širokém smyslu, dle úsudku redakce časopisu Adamantius). Zahrnuje české překlady patristických textů (ne však překlady krátkých úryvků) a práce českých autorů (ne však recenze, české překlady zahraničních prací a popularizační články).
  Za období 1989-2006 (pdf) (pracovní verze): publikováno v časopise Adamantius 13 (2007) 327-340.
  Za období 2007-2009 (pdf) (pracovní verze): vyšlo v časopise Adamantius 16 (2010).
  Za rok 2010 (pdf) (pracovní verze): vyšlo v časopise Adamantius 17 (2011).
  Za rok 2011 (pdf) (pracovní verze): vyšlo v časopise Adamantius 18 (2012).
  Za rok 2012 (pdf) (pracovní verze): vyšlo v časopise Adamantius 19 (2013).
  Za rok 2013 (pdf) (pracovní verze): vyjde v časopise Adamantius 20 (2014).
  Za rok 2014 (pdf) (pracovní verze): vyjde v časopise Adamantius 21 (2015).
  Za rok 2015 (pdf) (pracovní verze).
  Za rok 2016 (pdf) (pracovní verze).
  Za rok 2017 (pdf) (pracovní verze).
 • Bibliografie českých překladů a odborných studií za období 2004-2007 připravená pro Bulletin AIEP/IAPS (Association Internationale des Études Patristiques / International Association of Patristics Studies), pracovní verze (pdf).
 • Bibliografie literatury vyšlé v češtině a slovenštině k tématům koptologie, gnóze a mandejského náboženství, připravila Z. Vítková (pdf).
 • Výběrový seznam full-textových časopisů z oboru klasických, raně křesťanských (teologických) a medievistických studií dostupných on-line v placených databázích nebo volně na internetu. Sestavil Petr Kitzler pro KKS FLÚ, víceméně platné pro všechny akademické instituce v ČR; ke stažení verze 2 z dubna 2010 (pdf).


Plné texty - překlady patristických textůPlné texty - knihy a článkyRecenze a anotace - překlady patristických textůRecenze a anotace - sekundární literatura

 • Rex D. Bulter, The New Prophecy & New Visions. Evidence of Montanism in The Passion of Perpetua and Felicitas. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2006 (Patristic Monograph Series 18),
  recenze Petra Kitzlera: "Montanismus a Passio Perpetuae. Staré otázky, nové odpovědi?" (Listy filologické 130, 3-4, 2007, str. 360-372, v oddílu Vybrané texty ke stažení) (nebo přímo zde).
 • Peter Habermehl: Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen Christentum. Ein Versuch zur Passio sanctarum Perpetua et Felicitatis, 2. überarbeitete Auflage, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2004,
  recenze Petra Kitzlera: "Perpetua develata? Poznámky ke knize P. Habermehla o Passio Perpetuae a k Passio Perpetuae obecně" (Listy filologické - pdf) (iliteratura - zkrácená verze).
 • Henrike-Maria Zilling, Tertullian. Untertan Gottes und des Kaisers, Paderborn 2004,
  recenze Petra Kitzlera (Listy filologické - pdf) (iliteratura - zkrácená verze).
 • Heinrich Kraft, Slovník starokřesťanské literatury, přel. J. Kaplan, Kostelní Vydří 2005,
  recenze Petra Kitzlera (iliteratura).
 • Jaroslav Daneš, O věčnosti světa. Jan Filoponos proti Aristotelovi, Praha 2006,
  anotace Petra Kitzlera (iliteratura).
 • Ernst Dassmann, Ambrosius von Mailand. Leben und Werk, Stuttgart 2004,
  recenze Víta Huška (Studia theologica, str. 106-107).
 • Christoph Markschies: Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, přel. Kateřina Rynešová, Praha: Vyšehrad 2005,
  recenze Petra Kitzlera (iliteratura).
 • Geoffrey D. Dunn, Tertullian. London - New York, Routledge 2004,
  recenze Petra Kitzlera (Listy filologické - pdf) (iliteratura - zkrácená verze).
 • Christian and Pagan in the Roman Empire. The Witness of Tertullian. Edited by Robert D. Sider. Washington D. C.: The Catholic University of America Press 2001,
  recenze Petra Kitzlera (iliteratura).
 • Lenka Karfíková, Studie z patristiky a scholastiky, Praha: Oikúmené 1997,
  recenze Stanislava Sousedíka (Distance).
 • Ventura, Václav, Spiritualita křesťanského mnišství, 1: Od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého, Praha: Benediktinské arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty 2006,
  recenze Jana Zdichynce (Dějiny a současnost).
 • Christoph Markschies, Origenes und sein Erbe: Gesammelte Studien, Berlin: Walter De Gruyter 2007 (TU 160),
  recenze Shawna W.J. Keougha (Bryn Mawr Classical Review).
 • Catherine M. Chin, Grammar and Christianity in the Late Roman World. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008,
  recenze M. Shane Bjornlie (Bryn Mawr Classical Review).
 • Jutta Tloka: Griechische Christen - Christliche Griechen. Plausiblisierungsstrategien des antiken Christentums bei Origenes und Johannes Chrysostomos (Studien und Texte zu Antike und Christentum; Bd. 30), Tübingen: Mohr Siebeck, 2006,
  recenze Marka J. Edwardse (Sehepunkte).
 • Claudia Rapp: Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition, Berkeley: University of California Press, 2005,
  recenze Olivera Overwiena (Sehepunkte).
 • Jaclyn L. Maxwell, Christianization and Communication in Late Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press, 2006,
  recenze P. Edwella (Bryn Mawr Classical Review).
 • Binder, Timon: Semen est sanguis Christianorum. Literarische Inszenierungen von Macht und Herrschaft in frühchristlicher Passionsliteratur. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2005,
  recenze Alexandra Weisse (H-Soz-u-Kult).
 • Barbara Feichtinger, Helmut Seng, Die Christen und der Körper. Aspekte der Körperlichkeit in der christlichen Literatur der Spätantike. München/Leipzig: K.G. Saur, 2004,
  recenze Anthony Alcocka (Bryn Mawr Classical Review).
 • Marco Formisano (ed.), La passione di Perpetua e Felicita. Classici Greci e Latini. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 2008,
  recenze Vincenta Huninka (Bryn Mawr Classical Review).
 • Miguel Herrero de Jáuregui, Tradición órfica y cristianismo antiguo. Colección Estructuras y Procesos. Serie Religión. Madrid: Editorial Trotta, 2007,
  recenzuje Alan Farahani a Thomas Figueira (Bryn Mawr Classical Review).
 • Wilhelm Geerlings, Theologen der christlichen Antike. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002,
  recenzuje Paul Metzger (H-Soz-u-Kult).
 • Karen Piepenbrink: Christliche Identität und Assimilation in der Spätantike. Probleme des Christseins in der Reflexion der Zeitgenossen, Frankfurt/M.: Verlag Antike, 2005,
  recenzuje Lars Meyer (Sehepunkte).
 • Eve-Marie Becker (ed.), Die antike Historiographie und die Anfange der christlichen Geschichtesschreibung. Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 129. Berlin: de Gruyter, 2005,
  recenzuje Tobias Nicklas (RBL).
 • V. Hunink (ed.), Tertullian, De Pallio. Amsterdam: J. C. Gieben, 2005,
  recenzuje Roland Mayer (Bryn Mawr Classical Review).
 • Jennifer Wright Knust, Abandoned to Lust: Sexual Slander and Ancient Christianity. Gender, Theory, and Religion Series. New York: Columbia University Press, 2006,
  recenzuje David M. Reis (Bryn Mawr Classical Review).
 • Lucy Grig, Making Martyrs in Late Antiquity. London: Duckworth, 2004,
  recenzuje Johan Leemans (Bryn Mawr Classical Review).
 • Christopher A. Frilingos, Spectacles of Empire: Monsters, Martyrs, and the Book of Revelation. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2004,
  recenzuje Rubén Dupertuis (Bryn Mawr Classical Review).
 • Dale B. Martin, Patricia Cox Miller, The Cultural Turn in Late Ancient Studies: Gender, Asceticism, and Historiography. Durham, NC: Duke University Press, 2005,
  recenzuje Matthew Kraus (Bryn Mawr Classical Review).
 • Susan Ashbrook Harvey, Scenting Salvation: Ancient Christianity and the Olfactory Imagination. Berkeley: University of California Press, 2006,
  recenzuje Brent Landau (Bryn Mawr Classical Review).
 • Gillian Clark, Christianity and Roman Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2005,
  recenzuje Gregory S. Bucher (Bryn Mawr Classical Review).
 • John J. O'Keefe, R. R. Reno, Sanctified Vision: An Introduction to Early Christian Interpretation of the Bible. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005,
  recenzuje Richard J. Goodrich (Bryn Mawr Classical Review).
 • Eva Elm: Die Macht der Weisheit. Das Bild des Bischofs in der Vita Augustini des Possidius und anderen spätantiken und frühmittelalterlichen Bischofsviten. Leiden/Boston: Brill 2003,
  recenzuje Peter Kritzinger (Plekos 7, 2005, 221–227).
 • Patristická literatúra a európska kultúra (zborník). Trnava: Dobrá kniha, 2008,
  obsah a anotace (Trnavská univerzita).
 • Nicola Denzey, The Bone Gatherers: The Lost Worlds of Early Christian Women. Boston: Beacon Press, 2007,
  recenzuje Caroline T. Schroeder (Bryn Mawr Classical Review).
 • Gaëlle Jeanmart, Herméneutique et subjectivité dans les Confessions d'Augustin. Turnhout: Brepols, 2006,
  recenzuje Karin Schlapbach (Bryn Mawr Classical Review).
 • David E. Wilhite, Tertullian the African. An Anthropological Reading of Tertullian's Context and Identities. Berlin - New York: de Gruyter, 2007,
  recenzuje Petr Kitzler (Listy filologické - pdf).
 • Peter Habermehl, Perpetua und der Ägypter oder Bilder des Bösen im frühen afrikanischen Christentum. Ein Versuch zur Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis. 2. überarbeitete Auflage. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2004,
  recenzuje Marco Formisano (Gymnasium - Supplementum Gymnasiale).
 • Jeremy M. Schott, Christianity, Empire, and the Making of Religion in Late Antiquity. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008,
  recenzuje Heidi Marx-Wolf (Bryn Mawr Classical Review).
 • Galit Noga-Banai, The Trophies of the Martyrs: An Art Historical Study of Early Christian Silver Reliquaries. Oxford Studies in Byzantium. Oxford/New York: Oxford University Press, 2008,
  recenzuje Lucy Grig (Bryn Mawr Classical Review).
 • Geoffrey D. Dunn, Tertullian's Aduersus Iudaeos: A Rhetorical Analysis. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2008,
  recenzuje Stéphanie Binder (Bryn Mawr Classical Review).
 • Ann Terry, Henry Maguire, Dynamic Splendor. The Wall Mosaics in the Cathedral of Eufrasius at Porec. University Park: Penn State University Press, 2007,
  recenzuje Benjamin Anderson (Bryn Mawr Classical Review).
 • Kim Bowes, Private Worship, Public Values, and Religious Change in Late Antiquity. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008,
  recenzuje Carlos Machado (Bryn Mawr Classical Review).
 • Ian Hazlett (ed.): Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600, přel. Petr Kitzler, Brno, CDK 2009,
  anotace Petra Kitzlera (iliteratura).
 • David G. Hunter, Marriage, Celibacy, and Heresy in Ancient Christianity: The Jovinianist Controversy. Oxford Early Christian Studies. Oxford/New York: Oxford University Press, 2007,
  recenzuje Shawn W. J. Keough (Bryn Mawr Classical Review).
 • Helen Rhee, Early Christian Literature. Christ and Culture in the Second and Third Centuries. London: Routledge, 2005,
  recenzuje Joel Walker (Aestimatio),
  recenzuje M. J. Edwards (Bryn Mawr Classical Review).
 • Michel Fattal, Plotino, gli Gnostici e Agostino (Traduzione italiana di Amalia Riccardo). Skepsis 20. Napoli: Loffredo Editore, 2008,
  recenzuje Cinzia Arruzza (Bryn Mawr Classical Review).
 • Susan R. Holman (ed.), Wealth and Poverty in Early Church and Society. Holy Cross Studies in Patristic Theology and History. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008,
  recenzuje Silke Sitzler (Bryn Mawr Classical Review).
 • V. Henry T. Nguyen, Christian Identity in Corinth: A Comparative Study of 2 Corinthians, Epictetus and Valerius Maximus. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe 243. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008,
  recenzuje John K. Goodrich (Bryn Mawr Classical Review).
 • Peter Brown, The Body and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity. Twentieth-anniversary edition with a new introduction. Columbia Classics in Religion. New York: Columbia University Press, 2008,
  recenzuje Kevin Kia-Choong Teo (Bryn Mawr Classical Review).
 • Joyce E. Salisbury, The Blood of Martyrs. Unintended Consequences of Ancient Violence. New York – London, Routledge 2004,
  recenzuje Petr Kitzler (iliteratura).
 • La passione di Perpetua e Felicita, (a cura di) Marco Formisano, (introd.) Eva Cantarella. Milano, RCS Libri 2008 (Biblioteca Universale Rizzoli),
  recenzuje Petr Kitzler (iliteratura).
 • Beatrice Motta, Il Contra fatum di Gregorio di Nissa nel dibattito tardo-antico sul fatalismo e sul determinismo. Studi sulla tardoantichità, 2. Pisa/Roma: Fabrizio Serra Editore, 2008,
  recenzuje George Arabatzis (Bryn Mawr Classical Review).
  recenzuje Ilaria Ramelli (The Medieval Review).
 • Christian Lange (ed.), Ephraem der Syrer: Kommentar zum Diatessaron I-II. Fontes Christiani Bd. 54/1-2. Turnhout: Brepols, 2008,
  recenzuje Daniel King (Bryn Mawr Classical Review).
 • Bruce Chilton (ed.), The Cambridge Companion to the Bible. Second Edition (First edition published in 1997). Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
  recenzuje Dave Leal (Bryn Mawr Classical Review).
 • Niketas Siniossoglou, Plato and Theodoret: The Christian Appropriation of Platonic Philosophy and the Hellenic Intellectual Resistance. Cambridge Classical Studies. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008,
  recenzuje Aaron P. Johnson (Bryn Mawr Classical Review).
 • Bernard Pouderon, Enrico Norelli (ed.), Histoire de la littérature grecque chrétienne, 1. Introduction. Initiations aux Pères de l'Église. Paris: Cerf, 2008,
  recenzuje Eric Fournier (Bryn Mawr Classical Review).
 • Cornelia B. Horn, Robert R. Phenix, Jr., John Rufus: The Lives of Peter the Iberian, Theodosius of Jerusalem, and the Monk Romanus. Writings from the Greco-Roman World 24. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008,
  recenzuje Kathleen Gibbons (Bryn Mawr Classical Review).
 • Otto Bardenhewer: Geschichte der altkirchlichen Literatur,
  recenzuje Mischa Meier (Sehepunkte).
 • Alden A. Mosshammer, The Easter Computus and the Origins of the Christian Era. Oxford Early Christian Studies. Oxford/New York: Oxford University Press, 2008,
  recenzuje Gregory Halfond (Bryn Mawr Classical Review).
 • Maria-Zoe Petropolou, Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC to AD 200. Oxford Classical Monographs. Oxford: Oxford University Press, 2008,
  recenzuje Paul Dilley (Bryn Mawr Classical Review).
 • Robert Volk, Die Schriften des Johannes von Damaskos VI/1-2: Historia animae utilis de Barlaam et Ioasaph (spuria). Patristische Texte und Studien Bd. 60-61. Berlin: Walter de Gruyter, 2006, 2009,
  recenzuje Pieter W. van der Horst (Bryn Mawr Classical Review).
 • Steffen Diefenbach: Römische Erinnerungsräume
  recenzuje Mischa Meier (Sehepunkte).
 • Marilena Amerise, Girolamo e la Senectus: età della vita e morte nell'epistolario. Studia ephemeridis Augustinianum 109. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 2008,
  recenzuje Richard Westall (Bryn Mawr Classical Review).
 • Peter Norton, Episcopal Elections 250-600: Hierarchy and Popular Will in Late Antiquity. Oxford Classical Monographs. Oxford: Oxford University Press, 2007,
  recenzuje Richard Lim (Bryn Mawr Classical Review).
 • William S. Campbell, Paul and the Creation of Christian Identity. The Library of New Testament Studies 322. New York: T & T Clark International, 2006,
  recenzuje Ralph J. Korner (Bryn Mawr Classical Review).
 • Jörg Rüpke, Fasti sacerdotum: A Prosopography of Pagan, Jewish, and Christian Religious Officials in the City of Rome, 300 BC to AD 499. Oxford/New York: Oxford University Press, 2008,
  recenzuje Linda Zollschan (Bryn Mawr Classical Review).
 • Christopher A. Beeley, Gregory of Nazianzus on the Trinity and the Knowledge of God: In Your Light We See Light. Oxford Studies in Historical Theology. Oxford/New York: Oxford University Press, 2008.
  recenzuje Claudio Moreschini (Bryn Mawr Classical Review).
 • Anna Maria Nieddu, La Basilica Apostolorum sulla via Appia e l'area cimiteriale circostante. Monumenti di antichità cristiana, II serie, 19. Città del Vaticano: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 2009,
  recenzuje Hendrik Dey (Bryn Mawr Classical Review).
 • Oleh Kindiy, Christos Didaskalos. The Christology of Clement of Alexandria. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008,
  recenzuje Anders-Christian Jacobsen (Bryn Mawr Classical Review).
 • Therese Fuhrer (ed.), Die christlich-philosophischen Diskurse der Spätantike: Texte, Personen, Institutionen: Akten der Tagung vom 22.-25. Februar 2006 am Zentrum für Antike und Moderne der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Philosophie der Antike, Bd. 28. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2008,
  recenzuje Ilaria L. E. Ramelli (Bryn Mawr Classical Review).
 • Seyoon Kim, Christ and Caesar: The Gospel and the Roman Empire in the Writings of Paul and Luke. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2008,
  recenzuje Joseph D. Fantin (Bryn Mawr Classical Review).
 • Ulrich Volp: Tod und Ritual in den christlichen Gemeinden der Antike. Leiden : Brill 2002,
  recenzuje Heike Omerzu (Sehepunkte).
 • James D. G. Dunn (ed.): The Cambridge Companion to St Paul. Cambridge University Press 2003,
  recenzuje Heike Omerzu (Sehepunkte).
 • Hugo Brandenburg: Die frühchristlichen Kirchen Roms vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Der Beginn der abendländischen Kirchenbaukunst. Fotos von Arnaldo Vescovo, Regensburg: Schnell & Steiner 2004,
  recenzuje Ute Verstegen (Sehepunkte).
 • Christoph Markschies: Das antike Christentum. Frömmigkeit, Lebensformen, Institutionen, München: C.H.Beck 2006,
  recenzuje Eckhard Wirbelauer (Sehepunkte).
 • Hugo Brandenburg / Stefan Heid / Christoph Markschies (a cura di): Salute e guarigione nella tarda antichità
  recenzuje Christine Mühlenkamp (Sehepunkte).
 • Bruce Chilton et al. (eds.): The Cambridge Companion to the Bible. Cambridge University Press 2008,
  recenzuje Heike Omerzu (Sehepunkte).
 • Eva Ebel: Die Attraktivität früher christlicher Gemeinden. Die Gemeinde von Korinth im Spiegel griechisch-römischer Vereine, Tübingen: Mohr Siebeck 2004,
  recenzuje Dorothea Rohde (Sehepunkte).
 • David Wilhite: Tertullian the African: An Anthropological Reading of Tertullian's Context and Identities. Berlin: de Gruyter, 2007,
  recenzuje Ilaria L. E. Ramelli (RBL).
 • Vít Hušek, Petr Kitzler, Jana Plátová (eds.): Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, Brno, CDK 2009,
  anotace Petr Kitzler (iliteratura).
 • Ramsay MacMullen, The Second Church. Popular Christianity A.D. 200-400. Writings from the Greco-Roman World Supplements 1. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009,
  recenzuje Ilaria L.E. Ramelli (Bryn Mawr Classical Review).
 • Judith Perkins, Roman Imperial Identities in the Early Christian Era. Routledge Monographs in Classical Studies. London/New York: Routledge, 2009,
  recenzuje Melissa A. Rothfus (Bryn Mawr Classical Review).
 • Evagrius Scholasticus : Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte. Übersetzt und eingeleitet von Adelheid Hübner (= Fontes Christiani; Bd. 57/1-2), Turnhout: Brepols 2007,
  recenzuje Hartmut Leppin (Sehepunkte).
 • Jürgen Dummer / Meinolf Vielberg (Hgg.): Leitbilder im Spannungsfeld von Orthodoxie und Heterodoxie, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2008,
  recenzuje Mark J. Edwards (Sehepunkte).
 • Stefan Freund (ed.), Laktanz, Divinae institutiones, Buch 7: De vita beata: Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar. Texte und Kommentare, Bd. 31. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2009,
  recenzuje M. Weiskopf (Bryn Mawr Classical Review).
 • Michael Roberts, The Humblest Sparrow: The Poetry of Venantius Fortunatus. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009,
  recenzuje John Moorhead (Bryn Mawr Classical Review).
 • Roger S. Bagnall, Early Christian Books in Egypt. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2009,
  recenzuje Benjamin Garstad (Bryn Mawr Classical Review).
 • Ian Hazlett (ed.): Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600, přel. Petr Kitzler, Brno, CDK 2009, 319 s.,
  recenzuje Pavel Spunar (iliteratura/LF).
 • Luigi Gioia, The Theological Epistemology of Augustine's De Trinitate. Oxford Theological Monographs. Oxford/New York: Oxford University Press, 2008,
  recenzuje Scott Carson (Bryn Mawr Classical Review).
 • Barbara Aland: Frühe direkte Auseinandersetzung zwischen Christen, Heiden und Häretikern, Berlin: de Gruyter 2005, ISBN 978-3-11-018912-4,
  recenzuje Karl Leo Noethlichs (Sehepunkte).
 • Leonardo Lugaresi, Il teatro di Dio: il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-IV secolo). Supplementi adamantius; 1. Brescia: Morcelliana, 2008,
  recenzuje Alberto J. Quiroga (Bryn Mawr Classical Review).
 • Takamitsu Muraoka, A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Louvain/Paris/Walpole, MA: Peeters, 2009,
  recenzuje Frank Shaw (Bryn Mawr Classical Review).
 • Cornelia B. Horn, John W. Martens, "Let the Little Children Come to Me": Childhood and Children in Early Christianity. Washington, D.C: The Catholic University Press, 2009,
  recenzuje Dennis P. Quinn (Bryn Mawr Classical Review).
 • Susan Ashbrook Harvey / David G. Hunter (eds.): The Oxford Handbook of Early Christian Studies,
  recenzuje Karl Leo Noethlichs (Sehepunkte).
 • Richard Price / Mary Whitby (eds.): Chalcedon in Context,
  recenzuje Hartmut Leppin (Sehepunkte).
 • H. A. G. Houghton, Augustine's Text of John: Patristic Citations and Latin Gospel Manuscripts. Oxford Early Christian Studies. Oxford/New York: Oxford University Press, 2008,
  recenzuje Alessandro Capone (Bryn Mawr Classical Review).
 • Einar Thomassen (ed.), Canon and Canonicity. The Formation and Use of Scripture. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2010,
  recenzuje David J. DeVore (Bryn Mawr Classical Review).
 • Benjamin H. Dunning, Aliens and Sojourners: Self as Other in Early Christianity. Divinations: Rereading Late Ancient Religion. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009,
  recenzuje Yii-Jan Lin (Bryn Mawr Classical Review).
 • Frederick G. McLeod, Theodore of Mopsuestia. The Early Church Fathers. London/New York: Routledge, 2009,
  recenzuje Mark DelCogliano (Bryn Mawr Classical Review).
 • Reidar Aasgaard, The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Eugene, OR: Cascade Books, 2009,
  recenzuje Enrico Norelli (Bryn Mawr Classical Review).
 • Daniel F. Caner, History and Hagiography from the Late Antique Sinai (with contributions by Sebastian Brock, Richard M. Price and Kevin van Bladel). Translated Texts for Historians. Liverpool: Liverpool University Press, 2009,
  recenzuje Pieter W. van der Horst (Bryn Mawr Classical Review).
 • Timothy D. Barnes, Early Christian Hagiography and Roman History. Tria Corda 5. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010,
  recenzuje Pieter W. van der Horst (Bryn Mawr Classical Review).
 • Véronique Somers, Bastien Kindt (ed.), Thesaurus Iosephi Genesii aliarumque chronographiarum anonymarum. Corpus Christianorum. Thesaurus patrum Graecorum. Turnhout: Brepols, 2009,
  recenzuje Eirini Afentoulidou (Bryn Mawr Classical Review).
 • Raffaele Passarella, Ambrogio e la medicina: le parole e i concetti. Il Filarete 262. Milano: LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2009,
  recenzuje Alberto J. Quiroga Puertas (Bryn Mawr Classical Review).
 • Andrew Cain, Josef Lössl (ed.), Jerome of Stridon: His Life, Writings and Legacy. Farnham/Burlington, VT: Ashgate, 2009. ,
  recenzuje Francesco Pieri (Bryn Mawr Classical Review).
 • Maijastina Kahlos, Forbearance and Compulsion: The Rhetoric of Religious Tolerance and Intolerance in Late Antiquity. London: Duckworth, 2009,
  recenzuje Jochen Walter (Bryn Mawr Classical Review).
 • Sofia Kotzabassi (ed.), Das hagiographische Dossier der heiligen Theodosia von Konstantinopel. Einleitung, Edition und Kommentar. Byzantisches Archiv Bd. 21. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2009,
  recenzuje Stavroula Constantinou (Bryn Mawr Classical Review).
 • L. Stephanie Cobb, Dying to Be Men: Gender and Language in Early Christian Martyr Texts. Gender, Theory, and Religion. New York: Columbia University Press, 2008,
  recenzuje Jan Willem van Henten (RBL 09/2009)
 • Richard Price, Mary Whitby (ed.), Chalcedon in Context: Church Councils 400-700. Translated Texts for Historians, Contexts 1. Liverpool: Liverpool University Press, 2009,
  recenzuje Hagith Sivan (Bryn Mawr Classical Review).
 • Bernard Green, Christianity in Ancient Rome: The First Three Centuries. London/New York: T & T Clark, 2010,
  recenzuje Dennis E. Trout (Bryn Mawr Classical Review).
 • François Bovon (trans.), L’évangile selon saint Luc (19,28 - 24,53). Commentaires du Nouveau Testament IIId. Genève: Labor et Fides, 2009,
  recenzuje Matthew S. Rindge (Bryn Mawr Classical Review).
 • Vincent Twomey, Mark Humphries (ed.), The Great Persecution: The Proceedings of the Fifth Patristic Conference, Maynooth, 2003. Irish Theological Quarterly Monograph Series. Dublin/Portland, OR: Four Courts Press, 2009,
  recenzuje Dennis P. Quinn (Bryn Mawr Classical Review).
 • Robert J. Daly (ed.), Apocalyptic Thought in Early Christianity. Holy Cross Studies in Patristic Theology and History. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2009,
  recenzuje Oleh Kindiy (Bryn Mawr Classical Review).
 • Andreas Schwab (ed.), Gregor von Nazianz. Über Vorsehung = Peri Pronoias. Classica monacensia, Bd. 35. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008,
  recenzuje Kathleen Gibbons (Bryn Mawr Classical Review).
 • Maria Guagnano (ed.), Adomnano di Iona, I luoghi santi. Bari: Edipuglia, 2008,
  recenzuje John Higgins (Bryn Mawr Classical Review).
 • Laura Salah Nasrallah, Christian Responses to Roman Art and Architecture: The Second-century Church amid the Spaces of Empire. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2010,
  recenzuje A. J. Droge (Bryn Mawr Classical Review).
 • Philip Rousseau, Ascetics, Authority, and the Church in the Age of Jerome and Cassian. Second edition. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2010,
  recenzuje Mark DelCogliano (Bryn Mawr Classical Review).
 • Candida R. Moss, The Other Christs: Imitating Jesus in Ancient Christian Ideologies of Martyrdom. Oxford/New York: Oxford University Press, 2010,
  recenzuje David G. Hunter (Bryn Mawr Classical Review).
 • Allen Brent, Cyprian and Roman Carthage. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2010,
  recenzuje Graeme Clarke (Bryn Mawr Classical Review).
 • William Harmless (ed.), Augustine in His Own Words. Washington, DC: Catholic University of America Press, 2010,
  recenzuje Rocki Wentzel (Bryn Mawr Classical Review).
 • Aasgard, Reidar. The Childhood of Jesus: Decoding the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Eugene, OR: Cascade Books, 2009,
  recenzuje Aidan Breen (The Medieval Review).
 • Philip Wood, 'We have no king but Christ': Christian Political Thought in Greater Syria on the Eve of the Arab Conquest (c.400-585). Oxford Studies in Byzantium. Oxford/New York: Oxford University Press, 2010,
  recenzuje Geoffrey Greatrex (Bryn Mawr Classical Review).
 • Anders-Christian Jacobsen, Jörg Ulrich, David Brakke (ed.), Critique and Apologetics: Jews, Christians, and Pagans in Antiquity. Early Christianity in the Context of Antiquity 4. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009,
  recenzuje Danielle Slootjes (Bryn Mawr Classical Review).
 • Lisa Kaaren Bailey, Christianity's Quiet Success: The Eusebius Gallicanus Sermon Collection and the Power of the Church in Late Antique Gaul. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2010,
  recenzuje Lucy Grig (Bryn Mawr Classical Review).
 • A. T. Fear, Orosius. Seven Books of History against the Pagans. Translated Texts for Historians 54. Liverpool: Liverpool University Press, 2010,
  recenzuje Peter Van Nuffelen (Bryn Mawr Classical Review).
  > aktuality  

Poslední změna: 15. 3. 2016
Připomínky k této stránce pište na tento e-mail.
Počet návštěvníků:
Valid HTML 4.01 Transitional