Patristická společnost ČR
   
3. 11. 2017 > pozvánky na konference:
Origeniana Duodecima. Origen's Legacy in the Holy Land–A Tale of Three Cities: Jerusalem, Caesarea and Bethlehem (Jerusalem, 25-29 June 2017); online submission form, 1st circular, 2nd circular.
5. 9. 2016 > odkazy / Edice církevních otců:
Doplněny odkaz na svazky PG, PL a PO dostupné online.
4. 1. 2016 > Patristická společnost:
Ohlášena patristická konference 2016, výzva k přihlašování příspěvků.
aktualizovány nové stanovy společnosti.
4. 11. 2014 > pozvánky na konference:
Patristická konference 2015 (Olomouc, 24.-25. 9. 2015), stránka konference

The Church Fathers in the polemics against heresies (Lublin, 17-19 May 2016), deadline August 31, 2015, more information

3. 2. 2015 > bibliografie / Bibliografické seznamy:
Výběrová bibliografie českých překladů a odborných studií vztahujících se k ranému křesťanství doplněna o tituly Za rok 2014 (pdf).
Zveřejněna bibliografie literatury vyšlé v češtině a slovenštině k tématům koptologie, gnóze a mandejského náboženství, připravila Z. Vítková (pdf).
11. 11. 2014 > Patristická společnost:
Ohlášena patristická konference 2015, výzva k přihlašování příspěvků.
4. 11. 2014 > pozvánky na konference:
Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages: Brno, 20th to 21st November 2014; programme (pdf, jpg), poster.
23. 3. 2014 > pozvánky na konference:
Ministerium sermonis. International Conference on North African Patristic Sermons: Malta, 8-10 April 2015; call for papers.
15. 11. 2013 > pozvánky na konference:
Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages (3rd to 10th cent.): Brno, 20th to 21st November; call for papers
2. 10. 2013 > Patristická společnost:
Doplněny informace o valné hromadě a nově přijatých členech.
9. 7. 2013 > pozvánky na konference:
XIII International Colloquium on Gregory of Nyssa: In Canticum canticorum (Roma, 17-20 September 2014), web: www.gregoryofnyssa.org
23. 5. 2013 > pozvánky na konference:
Colloquium Clementiunum II: Clement of Alexandria and his biblical exegesis (Prague/Olomouc, 29-31 May 2014), call for papers
29. 4. 2013 > odkazy / Stránky časopisů:
Doplněn odkaz na stránky Biblical studies .org.uk , kde jsou v .pdf některé starší články časopisu The Journal of Theological Studies.
22. 2. 2013 > pozvánky na konference:
XVIIth International Conference on Patristic Studies (Oxford, 10-14 August 2015), další informace
15. 2. 2013 > bibliografie / Bibliografické seznamy:
Výběrová bibliografie českých překladů a odborných studií vztahujících se k ranému křesťanství doplněna o tituly za rok 2012 (pdf).
12. 2. 2013 > Patristická společnost:
Výzva k přihlašování příspěvků na patristickou konferenci 2013.
7. 2. 2013 > Patristická společnost:
Zveřejněna první informace o patristické konferenci 2013.
29. 1. 2013 > pozvánky na konference:
Anthropological Reformations – Anthropology in the Era of Reformation (Third RefoRC Conference), Berlin, May 16-18, 2013: poster, more information


Připomínky k této stránce pište na tento e-mail.
Valid HTML 4.01 Transitional