Česká patristická společnost
  > aktuality  
Patristic conference 2008
The first national meeting of scholars, academics and students interested in patristic studies was organized by the Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts in Olomouc, Czech Republic, in November 7-8, 2008. The aim of the conference was to present the individual approach and area of interest of each participant. The programme included 28 papers divided in eight sections (see below).

During the conference, the Patristic society of the Czech Republic was founded (having 33 members). Prof. Lenka Karfíková was elected the first president and Dr. Matyáš Havrda the secretary. The objective of the society is to bring together those interested in patristic studies (including students) and to promote contact between Czech scholars and international research.

The proceedings from the conference have been published recently (V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová, eds., Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, CDK, Brno 2009).

> download a poster (.pdf)

Programme

Friday 13:00

Welcome address

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., rector, Palacký University in Olomouc
Mons. Jan Graubner, archbishop of Olomouc and the great chancellor
RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D., dean, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

plenary session (chair Lenka Karfíková)

Václav Ventura, Patrologie dnes

 

Friday 14:00-15:30

session I (chair Jana Plátová)

Jan Dus, Teologie Ignatia Antiochejského

Jiří Hoblík, Pseudoklementinky a jejich svědectví o židokřesťanství

Jiří Pavlík, Mozaika zásad poustevníka v Apofthegmatech otců

session II (chair Matyáš Havrda)

Martin Bažil, Pojetí textu v antické literatuře předkřesťanské a křesťanské

Iva Adámková, Ultima verba: jazyk raně křesťanských mučednických textů

Vladimír Hrabal, Subordinační strategie Novatianova De Trinitate

Lucie Doležalová, Potřeba opilosti

 

Friday 16:00-17:30

session III (chair Ladislav Chvátal)

Monika Recinová, Athenagoras a střední platonismus

Matyáš Havrda, Afairetická metoda poznání v Klementových Strómatech

Jana Plátová, Ex heautés kineitai hé psýché. Nauka o milosti v Klementových exegetických dílech.

 

session IV (chair Iva Adámková)

David Vopřada, Disciplina arcani v Ambrožově Komentáři k 118. žalmu

Milan Jura, Půst v Adversus Jovinianum sv. Jeronýma.

Marek Matějek, Petr Damiani – učení o duchovním životě

Friday 18:00

plenary session - founding meeting of the Czech patristic society

 

Saturaday 9:00-10:30

session V (chair Pavel Milko)

Juraj Pigula, Origenove Homiliae in Exodum IX a XIII o svätostánku. Exegéza a teológia.

Walerian Bugel, Hlavní teologické důrazy paschálního kánonu Jana Damašského a byzantské velikonoční jitřní

Jana Nováková, Tajemství kříže v 11. homilii sv. Izáka Syrského

session VI (chair Václav Němec)

Martin Vašek, Túžba a miesto. K Augustínovým úvahám o mieste.

Róbert Horka, Terra caecatus. Analýza oftalmologického korpusu obrazov z I. a II. výkladu Komentára k Jánovmu evanjeliu od Aurelia Augustina na podklade VI. knihy Celsovho spisu De medicina.

Marcela Andoková, Herec na kazateľnici. Úloha delectatio ako neodmysliteľná súčasť Augustínových exegetických homílií a jeho antické pramene

Saturaday 11:00-12:30

session VII (chair Walerian Bugel)

Václav Němec, Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Metafysické předpoklady theologických výpovědí podle Dionysia Areopagity

Pavel Milko, Jan Cesarejský (Gramatik) a řecká scholastika 6. století

Ladislav Chvátal, Stasis aeikinétos – tautkinésis stasimos. Dialektika eschatologického stavu u Maxima Vyznavače

 

session VIII (chair Jan Dus)

Filip Outrata, Christologie Juliána z Aeclana

Vít Hušek, Milost a vůle v tzv. semipelagiánské kontroverzi

Tereza Poštová, Pojetí hříchu a smrti v díle Moralia in Job Řehoře Velikého

Saturaday 14:00-15:30

plenary session (chair Vít Hušek)

Lenka Karfíková, Ideje a slova. Augustinova Quaestio de ideis

František Kunetka, Lucernarium v liturgii křesťanského starověku

 

Saturaday 16:00

plenary session

information about the proceedings

future activities

next conference


Připomínky k této stránce pište na tento e-mail.
Valid HTML 4.01 Transitional