Konference o analogii ve filozofii a teologii
Conference on analogy in philosophy and theology

Olomouc, 25.5.2006


Popis konference / Description of the conference


Jednodenní konference byla pořádána Katedrou filozofie a patrologie CMTF ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF a Pracovní skupinou dějin starší české a evropské filozofie Filozofického ústavu AV ČR.

One day long conference was organized by the Department of philosophy and patrology, St. Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacky University in Olomouc, in cooperation with the Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts of the same faculty and the Research group for the History of Older Czech and European Philosophy, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic.


Program
(chronologické řazení, výjimky byly dány časovými možnostmi referentů)


Dopoledne 9:00-12:30

dr.  Š. Špinka (FF UK Praha)
Pouto nejkrásnější: analogie u Platóna

dr. V. Němec (FF ZČU Plzeň, CMTF, FLÚ)
Počátky středověkého konceptu analogie jsoucna u novoplatónských komentátorů Aristotela

dr. M. Otisk (FF OSU Ostrava, FLÚ)
Analogie jako divinace člověka u Anselma z Canterbury

dr. J.  Matula (FF UP, Centrum)  (neprezentováno, bude ve sborníku)
Analogie u Alberta Velikého

dr. Petr Dvořák (CMTF, FLÚ, FF UK)
Sémantika analogie u Tomáše a v tomismu

Odpoledne 14:00-18:30

doc. M. Mráz (FLÚ, FF UK) (požadavek odpolední přednášky)
Analogie u Aristotela

doc. P. Volek (FF KU Ružomberok)
Analýza jazyka hovorenia o Bohu (analogie) u Tomáša Akvinského

Mgr. L. Novák (TF JU České Budějovice)
Scotova argumentace proti analogii

dr. M. Chabada (FF UK Bratislava)
Ontologické implikácie Scotovej teorie poznania

dr. T. Nejeschleba (FF UP, Centrum)
Analogie v okultních vědách v renesanci

dr. V. Hušek (CMTF, Centrum)
Analogie u P. Ricoeura

dr. Š. Filip (KST CMTF) (neprezentováno, bude ve sborníku)
Aplikace analogie v teologii