Katedra filozofie FF UP Olomouc

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
CMTF UP Olomouc

Katedra nederlandistiky FF UP Olomouc
spolu s Centrem pro jazyk a kulturu Nizozemí a Vlámska - Erasmianum

pořádají ve dnech 1.-3. 6. 2011 mezinárodní konferenci

 

ERASMOVO DÍLO V MINULOSTI

A SOUČASNOSTI EVROPSKÉHO MYŠLENÍ

(u příležitosti výročí 500 let od prvního vydání Chvály bláznivosti Erasma Rotterdamského).

 

Konference se koná pod záštitou Petra Pitharta,
místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky

a za finanční podpory Zastoupení Vlámské vlády v České republice, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze a Olomouckého kraje.

 

Místo konání:

Slavnostní zahájení, středeční program: Kaple Božího Těla,
Umělecké centrum UP - Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

Program ve čtvrtek a v pátek: zasedací místnost FF UP,
Křížkovského 10, Olomouc

 

Program konference > ke stažení zde (.doc),
leták k vyvěšení > ke stažení zde (.pdf).