Fotografie z konference Pojetí „přirozenosti“ ve filozofii minulosti i současnosti (Olomouc, 10.-11. května 2007), foto Matyáš Havrda. Program konference naleznete zde.